Mierzą ruch w Częstochowie


Na terenie Częstochowy odbywają się specjalistyczne pomiary ruchu drogowego, a zlecenie ich wykonania przez częstochowski MZDiT wynika z ustawowego obowiązku zarządcy sieci drogowej.

Działanie ma także związek z tym, że od ostatnich pomiarów sprzed kilku lat specyfika ruchu w mieście się zmieniła i konieczne jest rozpoznanie aktualnych wartości. Wpływ na to miały m.in. powstanie autostradowej obwodnicy miasta i realizacja szeregu miejskich inwestycji drogowych wpływających na charakterystykę i zmianę struktury ruchu w poszczególnych rejonach Częstochowy. Do końca tygodnia specjalistyczny sprzęt pomiarowy wraz z obsługą obecny będzie przez całą dobę w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta w ciągu m.in.: DK-1, DK-91, DK-46, DK-43, A1, DW908, DW 494 i 491 oraz przy ulicach: Mykanowskiej, ul. Legionów czy ul. Żyznej.  Badania mają dać odpowiedź m.in. na pytanie o stopień udziału ruchu tranzytowego w strukturze ruchu drogowego oraz wskazać  formę i wartości dotyczące przemieszczania się samochodów na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannego i popołudniowego szczytu. Dane to umożliwią na przykład w przyszłości opracowywanie optymalnych do potrzeb projektów organizacji ruchu dla poszczególnych ciągów komunikacyjnych w Częstochowie.

 

fot. MZDiT

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.