CZĘSTOCHOWA / WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – ORGANIZACJA RUCHU


1 listopada, w rejonach częstochowskich nekropolii pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Niektóre odcinki dróg zostaną zamknięte, w kilku miejscach ruch będzie jednokierunkowy.

 

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały w niedzielę, 1 listopada od godz. 6.00 do godz. 21.00.

Dodatkowo:

•  ruch jednokierunkowy na odcinku Promenady im. Cz. Niemena od ul. Rolniczej do ul. Brzeźnickiej (cmentarz „Kule”) będzie obowiązywał od czwartku 29 października od godz. 08:00 do niedzieli 1 listopada 2020 r. do godziny 20:00;

•  w rejonie cmentarza przy ul. Zbawiciela zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od soboty 31 października od godz. 14:00 do niedzieli 1 listopada do godz. 20:00,

•  w rejonie cmentarza przy ul. Białostockiej zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od soboty 31 października d godz.12:00 do niedzieli 1 listopada do godz. 20:00.

Cmentarz przy ul. Św. Rocha

•  Wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy,  ks. Kubiny. Powrót  (również  jednokierunkowo) – ul. św. Jadwigi.

•  Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.

•  Przełożenie ruchu tranzytowego – droga DK-46 ( wyłączona z ruchu ul. św. Jadwigi), z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Barbary, św.  Augustyna, Pułaskiego, ks. J. Popiełuszki , Jana Pawła II. W kierunku do Opola od Warszawy ruch będzie się odbywał ulicami Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki,  św. Kazimierza i  św.  Barbary. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Rocha,   Okulickiego, Szajnowicza –  Iwanowa,  ks. J. Popiełuszki,  św. Kazimierza i  św. Barbary.

•  Parkowanie czasowo będzie możliwe na  ul. św. Krzysztofa, na ul. św. Jadwigi  między ul. Kubiny i ul. Wyszyńskiego i na istniejących w tym rejonie parkingach.

CMENTARZ ROCHA TRASY OBJAZDÓW

Cmentarz „Kule”

ulice:  Rolnicza i Fieldorfa–„Nila”

• Wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) będą następujące odcinki ulic:

–  ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej do ul. Cmentarnej ,

–  ul. Wały Dwernickiego od ul. Cmentarnej do ul. Fieldorfa – Nila

–  ul. Cmentarna od ul. Tartakowej do bramy cmentarza.

·  Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wyjechać w lewo ul. Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub w prawo ul. Wańkowicza do alei Wyzwolenia.

·  Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Fieldorfa – Nila na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza.

Cmentarz „Błeszno”

ulice: Palmowa i Bohaterów Katynia

•  ul. Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.

•  Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z ul. Limbową do skrzyżowania z ul. Bienia. Ponadto ruch jednokierunkowy obowiązywał  będzie  na  ul. Osikowej  (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).

•  Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Bohaterów Katynia, gdzie czasowo nie będą dostępne pasy dla ruchu rowerowego.

Cmentarz Komunalny – ul. Radomska

Zmiany polegają na ograniczeniu  parkowania na ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu  na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach  oraz na jezdni  po wschodniej stronie cmentarza.

Cmentarz „Stradom” – ul. Piastowska

Wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską (wjazd) do ul. Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.

Cmentarz „Łojki” – ul. Zbawiciela

Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowania po prawej (wschodniej) stronie ulicy.

Na ulicach miasta w otoczeniu cmentarzy, należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu. Kierowcy proszeni są o ostrożność i cierpliwość.

fot. grobonet

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.