Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato 2019


Organizatorzy mający siedzibę na terenie woj. śląskiego zgłosili w tym roku 3543 turnusów dla blisko 147 500 uczestników. Jest to więcej niż w roku ubiegłym, w którym to przygotowano ponad 146 tys. miejsc na 3392 turnusach.

Na terenie woj. śląskiego zaplanowano w okresie wakacji letnich organizację 2311 turnusów dla 90756 uczestników, w tym:
1. w formie półkolonii: 1149 turnusów dla 42493 uczestników,
2. w formie kolonii i obozów: 1162 turnusy dla 48263 uczestników, w tym 605 turnusów zorganizowanych przez organizatorów mających siedzibę na terenie innych województw dla 25858 uczestników.
W 5 przypadkach Kuratorium wydało decyzję o odmowie umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku.
Największym zainteresowaniem organizatorów wypoczynku cieszą się tereny powiatów:
– żywieckiego: 417 wypoczynków dla 16863 uczestników,
-cieszyńskiego: 342 wypoczynki dla 13307 uczestników,
– bielskiego i m. Bielsko-Biała: 257 wypoczynków dla 11467 uczestników,
– zawierciańskiego: 138 wypoczynków dla 6092 uczestników,
– częstochowskiego i m. Częstochowa: 115 wypoczynków dla 4334 uczestników.
Organizatorzy zaplanowali również wyjazdy zagraniczne: 355 turnusów dla 14640 uczestników. Kraje docelowe to m.in.: Grecja, Włochy, Hiszpania, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Francja Niemcy, Litwa, Czech, Wietnam, USA, Japonia.
Kontrole wypoczynku
Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Katowicach systematycznie kontrolowali kolonie, półkolonie, obozy, w tym obozy pod namiotami. Wypoczynki pod namiotami są pod szczególnym nadzorem służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Leśna), które sprawdzają stan bezpieczeństwa uczestników wypoczynku i podejmują działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku w przypadku zagrożeń m.in. przez czynniki atmosferyczne ( zapewnienie miejsc ewakuacji, łączność alarmowa). Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadziło ok. 460 kontroli wypoczynku. W 420 przypadkach nie stwierdzono żadnych uchybień. W pozostałych przypadkach stwierdzono przede wszystkim braki w dokumentacji, ale także w jednym przypadku organizator zakwaterował dzieci na kondygnacji, która nie miała pozytywnej opinii straży pożarnej w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Nakazano natychmiastowe przeniesienie uczestników wypoczynku do innego obiektu, spełniającego wymagane prawem warunki, pod rygorem zakończenia prowadzenia wypoczynku. W kilku przypadkach występowały również rozbieżności między dokumentacją w zgłoszeniu wypoczynku a stanem faktycznym.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *