Ulica z kanalizacją


Kolejna z ulic w Konopiskach – ul. Śląska – otrzymała kanalizację sanitarną łącznie z tzw. przykanalikami. Zniknie więc kilkadziesiąt uciążliwych szamb.

Kolejna z ulic w Konopiskach – ul. Śląska – otrzymała kanalizację sanitarną łącznie z tzw. przykanalikami. Zniknie więc kilkadziesiąt uciążliwych szamb.

Główny kanał sanitarny liczy 1350 m, do tego doliczyć trzeba 86 przykanalików o łącznej długości niemal kilometra. Budowa postępowała bardzo szybko. Wykonawca – firma “Sanimet” rozpoczęła ją oficjalnie w połowie kwietnia, tymczasem już w połowie sierpnia nastąpił odbiór techniczny. Nie przeszkodziły temu nawet niekorzystne zjawiska geologiczne z pojawiającą się wodą podskórną. Do minimum ograniczono uciążliwe dla mieszkańców wykopy, pod jezdnią ruchliwej ulicy wykonywano zaś przewierty.
Koszt budowy kanalizacji to ok. 600 tys. zł. Gmina liczy na dofinansowanie z programu przedakcesyjnego SAPARD, udało się też otrzymać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Właściciele prywatnych posesji wpłacali minimalne w stosunku do wartości inwestycji kwoty – po 2 tys. zł.
Pomyślny przebieg budowy kanalizacji przy ul. Śląskiej zachęcił lokalny samorząd do kontynuowania tych prac w roku przyszłym. Powstać ma niespełna kilometr głównego kolektora łącznie z 60 przykanalikami na dalszym odcinku wspomnianej ulicy.

PJP

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *