Troska o „Zielone Płuca Śląska”


O zagospodarowaniu terenów przyległych do Parku Śląskiego rozmawiano 25 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Spotkania zorganizowano z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego. Nadrzędną ideą posiedzenia była ochrona zielonych terenów aglomeracji, a pretekstem zaniepokojenie działaniami prezydenta Chorzowa, który zaplanował wycinkę 1327 drzew w okolicy Parku.

– Planowana wycinka będzie miała z pewnością negatywne skutki nie tylko dla Parku Śląskiego. Zaangażowałem się w ten proces i podjąłem się mediacji, aby tereny przeznaczone na cele komercyjne służyły jako obszar rekreacji, kultury i wypoczynku. Szczególnie kiedy wszyscy mamy na uwadze troskę o poprawę jakości powietrza powinno nam zależeć na zachowaniu jak największej ilości drzew – komentuje sytuację marszałek Jakub Chełstowski.
Ponieważ władze województwa nie mają możliwości prawnych wykupu terenu od prywatnego właściciela, marszałek poddał pomysł, aby samorząd Chorzowa, zgodnie z obowiązującym prawem, zaproponował prywatnemu inwestorowi zamianę nieruchomości. Propozycja nie zyskała jednak akceptacji władz Chorzowa, które uważają, że jedyną możliwością jest wykup sprzedanej nieruchomości przez województwo. Marszałek Chełstowski twierdzi natomiast, że kompetencje samorządu województwa w zakresie przejęcia tych terenów są ograniczone. Natomiast mamy wiele możliwości, aby wesprzeć samorząd Miasta Chorzów i pozyskać środki na projekty służące mieszkańcom. Na przykład w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub budżetu unijnego przeznaczonego na transformację regionów pogórniczych możemy pozyskać konkretne kwoty na rewitalizację tego obszaru – wyjaśnia marszałek Jakub Chełstowski.
Brak porozumienia z władzami miasta nie ma przełożenia na bieżącą działalność Parku. Modernizacja Parku za kwotę 226 mln zł jest konsekwentnie realizowana. Zadanie monitoruje Komitet Sterujący ds. Modernizacji Parku Śląskiego. Obecnie realizowane są dwa zadania na kwotę 4 mln zł. Zakres prac obejmuje m.in. remont alei. Kolejne przetargi są ogłaszane.

fot.
W spotkaniu uczestniczyli wojewoda Jarosław Wieczorek, marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża (na zdjęciu). Obecni byli także wiceprezydent Chorzowa Mariola Roleder, przedstawiciele firm: ATAL S.A. i Green Park Silesia oraz Elżbieta Mądry, przewodnicząca Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego.

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

GAW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code