FUNDUSZ INFORMUJE. Zmiany w systemie wdrażania Programu „Czyste Powietrze”


29 lipca weszły w życie zmiany w Programie mające na celu usprawnienie realizacji Programu „Czyste Powietrze” oraz ułatwienie dostępu do niego potencjalnym beneficjentom. Porozumienia w tej sprawie podpisało już 16 gmin z terenu województwa śląskiego, w tym pięć z powiatu kłobuckiego: Lipie, Wręczyca Wielka, Popów, Przystajń, Miedźno.

31 lipca 2019 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Skoczowa podpisano Porozumienie pomiędzy Gminą Skoczów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ustalające zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy, w celu obsługi Wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania.
Jedna z najważniejszych zmian dotyczy umożliwienia gminom udziału w procesie wdrażania Programu. Każda Gmina na podstawie zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Porozumienia będzie mogła przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać wstępnej weryfikacji.
Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie. Na podstawie zawartych porozumień beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku-Białej i Częstochowie – wnioski można będzie złożyć także w gminach. Gminy, które wyraziły deklarację współpracy z Funduszem, mogą liczyć na wszelkie wsparcie ze strony Funduszu dotyczące obsługi przy realizacji Programu.
Do dnia dzisiejszego porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste Powietrze” podpisało 16 gmin z terenu województwa śląskiego, a kolejne wciąż zgłaszają chęć współpracy. Fundusz przeszkolił już pracowników 12 gmin. Szkolenia realizowane są w trybie warsztatowym.
Aktualnie porozumienie podpisały: z powiatu kłobuckiego Lipie, Wręczyca Wielka, Popów, Przystajń, Miedźno; powiatu pszczyńskiego – Suszec; zawierciańskiego Ogrodzieniec; żywieckiego – Koszarawa, Łodygowice; będzińskiego – Bobrowniki; rybnickiego – Gaszowice; mikołowskiego Łaziska Górne; raciborskiego Kuźnia Raciborska; tarnogórskiego – Kalety; cieszyńskiego – Skoczów; Jaworzno.

Fot.
WFOŚiGW
Porozumienie podpisali prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek i burmistrz miasta Skoczowa Mirosław Sitko

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code