Szykują się zmiany


Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie podany zostanie gruntownej restrukturyzacji

Zgodę na restrukturyzację, na wniosek dyrektora Tomasza Grottela, wydał wojewoda śląski, Lesław Jarzębski. Projekt programu, opracowanego przez szpital, 11 lipca 2005 r. pozytywnie zaopiniowała Rada Miasta. Uzasadnieniem wszczęcia restrukturyzacji jest trudna sytuacja ekonomiczna MSzZ.
Szpital wskazał na konieczność radykalnych działań (zmiany organizacyjne, wdrożenie nowych technologii medycznych, doposażenie w nowoczesny sprzęt). Powinna je umożliwić ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Realizacja planowanych działań ma poprawić sytuację ekonomiczną Szpitala oraz jakość świadczonych usług. Ma również poprawić płynność finansową szpitala i pomóc w odbudowaniu własnych funduszy. Może to nastąpić m. in. poprzez zwiększenie inwestycji, które doprowadzą do wzrostu przychodów placówki, redukcję kosztów stałych (zmiany w strukturze zatrudnienia) oraz pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.
W ramach działań restrukturyzacyjnych zakład zamierza pozyskać pożyczkę z budżetu państwowego w kwocie 6 mln 248 tys., z możliwością jej umorzenia w 50 procentach, w przypadku spłaty 50 procent należności głównej w okresie do pięciu lat (zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Pożyczka realizowana byłaby w transzach na przestrzeni roku 2006 i 2007. Ponadto szpital chce pozyskać środki obce – kredyt w kwocie 6 mln zł za poręczeniem przez organ założycielski (miasto) oraz starać się o umorzenie zobowiązań publicznoprawnych (składki ZUS płatnika, PFRON, podatek od nieruchomości).
W sumie uzyskana w ten sposób pomoc publiczna może wynieść blisko 19 mln złotych.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *