Stocznia w Gdańsku reguluje długi


Gdańska Stocznia, której właścicielem jest Industrialny Sojuz Donbasu (ISD), spłaciła wszystkie zobowiązania wobec ZUS, odsetki od starych pożyczek z Agencji Rozwoju Przemysłu i Korporacji Polskie Stocznie, oraz inne zobowiązania cywilnoprawne.

Rozliczenia to efekt porozumienia zawartego w grudniu ubiegłego roku między Skarbem Państwa, ARP, KPS i ISD Stocznia w sprawie udzielenia stoczni dodatkowej pomocy publicznej w wysokości 150 mln zł. Jego realizacja mogła nastąpić dopiero po akceptacji Komisji Europejskiej dla przygotowanego przez inwestora programu restrukturyzacji stoczni.
Na początku sierpnia br. ARP podpisała ze stocznią dwie umowy pożyczki na kwotę 103,3 mln na spłatę starych długów wraz z odsetkami oraz podwyższenia kapitału zakładowego stoczni o ponad 46,6 mln zł poprzez emisję akcji.
Pomoc publiczna nie objęła zobowiązań z tytułu VAT, bo w styczniu 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zakład był uprawniony do stosowania zerowej stawki podatku.
Program restrukturyzacji zakłada, że inwestor wyłoży z własnych środków 305 mln zł, a na 290 mln zł weźmie kredyt. Za 230 mln chce zbudować fabrykę wież do elektrowni wiatrowych, a za 160 mln zmodernizować linię technologiczną do produkcji statków.

Na podstawie „Rzeczypospolitej”

R

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.