25 lat biskupiej posługi


8 września arcybiskup archidiecezji częstochowskiej Stanisław Nowak obchodził 25-lecie nominacji na biskupa ordynariusza częstochowskiego. Ćwierć wieku temu na to stanowisko mianował go papież Jan Paweł II.

Abp Stanisław Nowak jest czwartym biskupem ordynariuszem w historii diecezji częstochowskiej. Urodził się 11 lipca 1935 r. w Jeziorzanach. W Krakowie ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 r. z rąk abp. Eugeniusza Baziaka.
Posługę duszpasterską rozpoczął w archidiecezji krakowskiej, jako wikariusz w Choczni k. Wadowic, w Ludźmierzu i Rogoźniku na Podhalu. W latach 1963-79 był ojcem duchownym w Krakowskim Seminarium Duchownym, z przerwą na studia specjalistyczne z teologii w latach 1967-71 w Instytucie Katolickim w Paryżu, uwieńczone doktoratem. Od 1971 r. kierował katedrą teologii życia wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od 1981 r. – Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu teologii życia wewnętrznego. W 1979 r. objął funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Uroczystość święceń biskupich odbyła się 25 listopada 1984 r. w częstochowskiej bazylice katedralnej. Jako motto swojej posługi biskupiej obrał słowa: „Iuxta crucem Tecum stare” (Chcę pod krzyżem stać przy Tobie).
Do godności arcybiskupa metropolity częstochowskiego został podniesiony 25 marca 1992 r., a paliusz metropolity przyjął 29 czerwca 1992 r. w Rzymie. 24 czerwca 2004 r. Jan Paweł II mianował arcybiskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka drugim wiceprzewodniczącym Papieskiej Akademii Maryi Niepokalanej.
W okresie 25 lat posługi abp. Stanisława Nowaka zakończone zostały prace II Synodu Diecezjalnego rozpoczęte jeszcze przez bp Stefana Barełę 8 stycznia 1976 r. Diecezja a potem archidiecezja częstochowska przeżywała pielgrzymki Jana Pawła II ( 1987 r., 1991 r. na VI Światowy Dzień Młodzieży, 1997 r., 1999 r.,), a także pielgrzymkę Benedykta XVI (26 maja 2006 r.). 3 maja 1992 r. w sposób uroczysty zainaugurowało swoją działalność pierwsza katolicka rozgłośnia radiowa w Polsce – Katolickie Radio „Fiat”. Powstała z inicjatywy ks. Mariana Dudy przy okazji VI Światowego Dnia Młodzieży.
Do Częstochowy przeniesione zostało z Krakowa Wyższe Seminarium Duchowne. Poświęcenia nowego budynku seminarium dokonał Jan Paweł II 15 sierpnia 1991 r.
Jasna Góra i Częstochowa były polską stacją światowej peregrynacji Figury Matki Bożej z Fatimy (15-28 października 1995 r.), a także Figury Dziewicy Maryi z Nazaretu (30 kwietnia – 8 maja 1999 r.). Ważnym wydarzeniem religijnym była peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w archidiecezji częstochowskiej. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas audiencji generalnej 13 listopada 2002 r., w obecności delegacji z archidiecezji częstochowskiej z arcybiskupem metropolitą Stanisławem Nowakiem na czele, poświęcił Obraz Nawiedzenia – Jezusa Miłosiernego.
W Częstochowie odbywały się m. in. XIX Międzynarodowy Kongres Maryjny i XII Międzynarodowy Kongres Mariologiczny (1996 r.)
Archidiecezja otrzymała dar w postaci pierwszych błogosławionych Kościoła częstochowskiego. 13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II beatyfikował ks. Ludwika Roch Gietyngiera i ks. Maksymiliana Binkiewicza a 5 marca 2000 r. s. Kanutę Chrobot – nazaretankę.

Na podstawie www.niedziela.pl

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.