ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI / W SPRAWIE SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ONKOLOGICZNEGO W CZĘSTOCHOWIE ODPOWIADA NFZ W KATOWICACH


Szanowna Pani Redaktor,

na wstępie pragniemy podkreślić, że Śląski Oddział Wojewódzki NFZ nie wypowiedział żadnej z umów z Specjalistycznym Szpitalem Onkologicznym NU-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, i że jest zainteresowany dalszą współpracą z placówką.

Szanowna Pani Redaktor,

 

na wstępie pragniemy podkreślić, że Śląski Oddział Wojewódzki NFZ nie wypowiedział żadnej z umów z Specjalistycznym Szpitalem Onkologicznym NU-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, i że jest zainteresowany dalszą współpracą z placówką.

 

1 czerwca 2021 r. Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwrócił się do Śląskiego OW NFZ z wnioskiem o akceptację przerwy w udzielaniu świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia oraz programy lekowe w dniach od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. Powodem wystąpienia z wnioskiem o przerwę w udzielaniu świadczeń świadczeniodawca argumentował „koniecznością opuszczenia dotychczas zajmowanego lokalu z dniem 30.06.2021 r.”. Śląski OW NFZ wezwał NU-MED do przekazania szczegółowych danych o liczbie pacjentów wymagających zabezpieczenia kontynuacji terapii lekowych w czasie przerwy, wskazania innego świadczeniodawcy gdzie mają być ci pacjenci leczeni oraz potwierdzenia, że pacjenci zostali poinformowani o przewidywanej przerwie i konieczności podjęcia leczenia w innym szpitalu.

 

Uzgodniono, że pacjenci będą kontynuować chemioterapię i programy lekowe onkologiczne w NU-MED Specjalistyczny Szpital Onkologiczny w Tomaszowie Mazowieckim, Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Dodatkowo, pacjentów leczonych lekami w postaci tabletkowej, NU-MED ma zabezpieczyć leki na okres ok. 2 miesięcy.

 

Reasumując – wszyscy pacjenci mają zapewnioną kontynuację leczenia w innych miejscach realizacji świadczeń chemioterapii i programów lekowych. Pacjenci zostali poinformowani telefonicznie o planowanej przerwie. Szpital Onkologiczny NU-MED Spółka z o.o. ma udostępnić transport pacjentom do nowego miejsca udzielania świadczeń.

 

Informujemy ponadto, że Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED Spółka z o.o. nie realizuje świadczeń w ramach zwartej ze Śląskiem OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w trybie hospitalizacji.

 

W roku 2019, kiedy Śląski OW NFZ ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaj leczenie szpitalne, oferta złożona przez Szpital Onkologiczny NU-MED Spółka z o.o., nie spełniała warunków wymaganych określonych w stosownych przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

 

Obecnie w województwie śląskim świadczenia w zakresie onkologia kliniczna – hospitalizacja realizuje 10 świadczeniodawców (w tym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie), w 16 miejscach realizacji świadczeń, co w opinii Śląskiego OW NFZ zapewnia pacjentom bezpieczeństwo i dostęp do świadczeń.

 

Niemniej jednak, Śląski OW NFZ na bieżąco analizuje sytuację i w przypadku konieczności podejmuje stosowne działania. Dotyczy to zwłaszcza leczenia onkologicznego, które jest priorytetem dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Z poważaniem

 

Zespół Komunikacji Społecznej

Śląskiego OW NFZ

tel. 32 735 18 07

www.nfz-katowice.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *