Pieniądze na wakacje


Pięć placówek z województwa śląskiego, w tym jedna z subregionu północnego (częstochowskiego) –  Stowarzyszenie Przyjaciele z Sercem (Myszków) – „Łowcy Przygód” zostało objęte finansowaniem w ramach ogólnopolskiego programu Fundacji PFR
„Wakacyjna AktywAKCJA”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na letnią aktywację dzieci i młodzieży. Spośród 1500 zgłoszeń wybrano 53 organizacje! 

 

Program grantowy Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Do udziału w Programie zgłoszono ponad 1500 wniosków, które zawierały pomysły na różnorodne wakacyjne atrakcje dla dzieci i młodzieży – były to między innymi zawody sportowe, zwiedzanie, wycieczki rowerowe, działania artystyczne, kulturalne i sportowe.

W ramach Programu „Wakacyjna AktywAKCJA” pomożemy w realizacji wybranych 53 lokalnych projektów non-profit organizowanych w całej Polsce.

Zwycięskie Projekty otrzymały granty w wysokości do 5000 zł. Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia, a Grantobiorcom gratulujemy!

Dla kogo jest Program Wakacyjna AktywAKCJA?

Udział w Programie mogły zgłosić szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.