ŚLADEM NASZYCH ARTYKUŁÓW. Śmieci na Wałach Dwernickiego w Częstochowie


Na nasze zapytanie w sprawie zgromadzonych śmieci na przesmyku Wały Dwernickiego, nieopodal bloku ZGM TBS, instytucja tak tłumaczy istniejąca w tym miejscu sytuację:

 

 

W związku z pytaniem Redakcji: „Kto odpowiada za stan rzeczy przedstawiony na zdjęciach przez naszą Czytelniczkę. To przesmyk Wały Generała Józefa Dwernickiego , 42-202 Częstochowa koło budynku ZGM. Czy za czystość tego terenu odpowiada ZGM?” udzielamy odpowiedzi jak niżej:

Za taki stan rzeczy odpowiada ten, kto śmieci. Jako Spółka od wielu lat edukujemy w tej kwestii mieszkańców, prowadząc akcję  „Czyste podwórko”, podczas której zachęcamy do utrzymania czystości i porządku na podwórkach i placach, sprzątania po psach, niedokarmiania gołębi, segregowania śmieci, oszczędzania wody i ograniczania użycia plastiku w codziennym  życiu. Prowadzimy również akcję edukacyjną „Stop podrzucaniu śmieci” pod osłony śmietnikowe. Na osłonach zamontowaliśmy tablice informacyjne dla mieszkańców, które przypominają o tym, by nie podrzucać śmieci do obcych osłon śmietnikowych. Na klatkach schodowych pojawiły się dodatkowo komunikaty z apelem „Lokatorze, wspólnie zadbajmy o porządek wokół naszych bloków” oraz z informacjami, gdzie należy zgłaszać nielegalne podrzucanie odpadów. Kolejnym krokiem było także przekierowanie systemu monitorującego na osłony śmietnikowe w dzielnicy Północ przy ulicy Herberta i przy ulicy Ossolińskiego na Wyczerpach, gdzie zdarzało się podrzucanie śmieci. Wszyscy mieszkańcy miasta zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w przestrzeni publicznej i niezaśmiecania ulic.

Do chwili obecnej wspomniana wyżej działka nie jest w naszym zarządzaniu.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, a faktycznie w tym przesmyku często zatrzymują się okoliczni mieszkańcy i urządzają sobie imprezy alkoholowe, to pracownicy ZGM TBS sprzątają ten teren doraźnie kilka razy w roku.

Z poważaniem,

Anna Wojtysiak,
ZGM TBS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.