Ruszył konkurs „Ekopracownia pod chmurką 2024”


13 maja 2024 roku rozpoczął się nabór wniosków w związku z II edycją konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką 2024”, organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach.

 

Konkurs „Ekopracownia pod chmurką 2024” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.

Celem konkursu jest utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 70.000 zł.

Wnioski w konkursie „Ekopracownia pod chmurką 2024” składać można w terminie od dnia 13.05.2024 r. do 14.06.2024 r. do godz. 15:30.

Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html

Regulamin Konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2024”

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/kwiecien24/regulamin_pod_chmurka_2024.pdf

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

 

 

 

Podziel się:

3 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *