Rolnicy nie muszą szukać żon w telewizji


W finale X Konkursu dla Uczniów Szkół o Profilu Rolniczym „Bezpieczna Praca w Rolnictwie” organizowanego w Województwie Śląskim, pierwsze trzy miejsca zdobyły uczennice.

Prewencja wypadkowa jest jednym z kilku ustawowych zadań, które ma do wypełnienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs – w myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie” – propaguje wśród uczniów, przyszłych rolników, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym oraz promuje wyróżniające się młode osoby zainteresowane poprawą stanu bezpieczeństwa przy pracy rolniczej.
W konkursie organizowanym przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, wzięło udział w tym roku 146 uczniów z 8 szkół o profilu rolniczym z terenu województwa śląskiego.
W finale uczestniczyło 16 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych: w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 w Raciborzu, Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Rymera w Rybniku, Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oraz Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie. Podczas etapu wojewódzkiego, w czasie 1 godziny lekcyjnej, uczniowie mieli do rozwiązania pisemny test wyboru składający się z 25 pytań. Komisja złożona ze specjalistów KRUS i PIP podkreśliła wysoki i wyrównany poziom wiedzy startujących w tym roku zawodników.

Największą wiedzą tym razem wykazała się Weronika Misch z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Drugie miejsce przyznano Oliwii Gwiżdż z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, na trzecim miejscu sklasyfikowano Julię Walczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.
Wyłoniono 3 szkoły z największą punktacją. W kolejności są to: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu oraz Zespół Szkól Ogrodniczych w Bielsku-Białej.

Podsumowując konkurs dyrektor OR KRUS w Częstochowie, Piotr Dobosz, utwierdzał młodych rolników w wyborze ich drogi zawodowej:

– Jest kilka powodów, dla których warto pracować w rolnictwie i mieszkać na wsi. Pierwszy – to kontakt z ludźmi i naturą. Mieszkańcy miast, często pracownicy dobrze płatnych korporacji uciekają z miasta na wieś w poszukiwaniu spokoju i właściwych relacji międzyludzkich. Drugi powód, dla którego warto wybrać rolnictwo – to powód ekonomiczny. Wprawdzie wymyślono już syntetyczne mięso i produkty GMO, ale jednak naturalne produkty są zdrowsze, smaczniejsze i bardziej poszukiwane. I na taką produkcję zawsze znajdzie się zbyt. A polskie rolnictwo słynie z produktów naturalnych. Trzeci powód, dla którego wieś należy szanować – to poszanowanie tradycji. Wasze szkoły nie tylko znakomicie przysposabiają do zawodu, ale uczą również skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Tradycją jest, że polski rolnik jest przywiązany do swojej ziemi i traktuje ją z szacunkiem, przekazując kolejnym pokoleniom w opiekę.
Prezes Wojewódzkiego Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Andrzej Krawczyk, biorąc pod uwagę wyniki konkursu przyznał, że rola kobiety w gospodarstwie jest nieoceniona i niedoceniona, gdyż to one rządzą w gospodarstwie i dyrygują pracą…
Anna Szymik, wicedyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie podkreśliła, że udział w tym konkursie to nauka która będzie procentować w przyszłości. Pogratulowała nauczycielom, zauważając, że po raz kolejny w konkursie zwyciężyła szkoła z Nakła, potwierdzając wysoki poziom nauczania w tej placówce.
Organizatorzy starali się, aby każdy uczestnik finału oraz towarzyszący im pedagog otrzymał cenny upominek. Wielkie podziękowania należą się instytucjom i firmom, które ufundowały lub przekazały nagrody rzeczowe. Konkurs wsparły: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wojewódzki Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, Śląska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater” w Częstochowie.

Warto przypomnieć, iż sztandarowym konkursem organizowanym dla zawodowych rolników przez centralę KRUS jest Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” odbywający się pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jego współorganizatorami są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Konkurs promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Główną nagrodą w tym „dorosłym ” konkursie jest ciągnik rolniczy, fundowany przez prezesa KRUS. Realizację tego Konkursu co roku wspierają samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników, producenci środków produkcji dla rolnictwa.

Rolnictwo w Śląskim

• Powierzchnia użytków rolnych w województwie śląskim to 40% całego obszaru, czyli 486 tys. ha. Największy obszar użytków rolnych posiada subregion północny – zajmują one 54% jego powierzchni. Na terenach wiejskich Województwa Śląskiego żyje blisko 998 tysięcy osób, tj. ponad 21% mieszkańców regionu. Średnia wielkość gospodarstw wynosi 4,5 ha

OR KRUS w Częstochowie

• Pracownicy 12 placówek terenowych Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie obsłużyli w 2017 roku blisko 37 tys. osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, 36,5 tys. osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz blisko 16 tys. członków ich rodzin. W zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego Oddział Regionalny obsługiwał prawie 30 tys. osób pobierających emerytury, 5,5 tys. osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, prawie 1100 osób pobierających renty rodzinne.
• W województwie śląskim w ciągu roku, w rozlicznych działaniach prewencyjnych KRUS bierze czynny udział blisko 10 tys. osób. Organizujemy szkolenia, pokazy i pogadanki, konkursy dla rolników, dzieci i uczniów szkół rolniczych, kilkadziesiąt stoisk informacyjnych podczas gminnych, powiatowych i wojewódzkich dożynek. Tylko w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci z terenów wiejskich, nadesłano do nas blisko 700 prac. Udział w Ogólnokrajowym Konkursie na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, mającym patronat Prezydenta Andrzeja Dudy, wzięło kilkudziesięciu producentów rolnych z województwa śląskiego. Szczególną uwagę poświęcamy prewencji wypadkowej. Stąd wypadkowość wśród rolników na terenie województwa śląskiego jest dużo niższa od średniej wartości wskaźnika w kraju. Od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się tutaj o 32,7 proc., czyli o prawie jedną trzecią.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code