Rajd ,,My się zimy nie boimy”


REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK

W CZĘSTOCHOWIE

SKKT PTTK „EGZOTYK’’
PRZY VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. J. DĄBROWSKIEGO

W CZĘSTOCHOWIE.
zapraszają na

28 ZŁAZ „MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY”

Częstochowa 8 grudzień 2018 r.

R E G U L A M I N

1. O R G A N I Z A T O R Z Y :
SKKT PTTK „Egzotyk” przy VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie,
 Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie,
Przy finansowym wsparciu
Urzędu Miasta w Częstochowie Wydział Kultury, Promocji i Sportu.
2. CZAS I M I E J S C E :
Złaz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w dniu: 8 grudnia 2018 r.
Meta Złazu zlokalizowana będzie w VI L. O. im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie ul. Łukasińskiego 40.
3. T R A S Y R A J D U
A. Dowolna – piesza (minimum 8 km), wpisowe na rajd obniżone o 3 zł
B. Planowana – prowadzona pieszymi szlakami turystycznymi z okolic Olsztyna. Miejsce start w
zależności od warunków atmosferycznych (do przejścia ok 10 km).
Dojazd: Autokarem organizatorów odjazd ul. Focha („Auchan”) godz. 9.00
Drużyny przybywają na metę w VI LO im. J. Dąbrowskiego nie wcześniej niż o godz. 11.30. Początek konkursów
około godz. 12. 00. (po przybyciu wszystkich uczestników)
4. M E T A Z Ł A Z U :
Każdy uczestnik proszony jest o posiadanie miękkiego obuwia na zmianę. Po terenie szkoły możliwe
będzie poruszanie się jedynie w miękkim obuwiu. W trakcie zakończenia Złazu odbędą się liczne konkursy
sprawnościowe … i nie tylko (np. „przysłowia o zimie” i konkursy niespodzianki).
Po zamknięciu Złazu (ok. godz. 14. 00) powrót uczestników środkami komunikacji lokalnej MPK Autobusy linii 12,
19, 31, 32, 34. Tramwaj 1, 2 (dojście ok. 5 minut).
5. Ś W I A D C Z E N I A :
 Dużo niezapomnianych wrażeń na trasie oraz wesołej zabawy na mecie,

 Okolicznościowa plakietka,
 Potwierdzenie punktów do OTP,
 Gorąca herbata i „coś na ząb”,
 Nagrody w konkursach,
 ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000,00 zł: członkowie PTTK (konieczność podania nr legitymacji PTTK z
opłaconymi składkami) ubezpieczeni są w STU ERGO Hestia SA, pozostali natomiast w PZU SA.
 Turystyczna loteria fantowa.
6. W P I S O W E I Z G Ł O S Z E N I A :
Wpisowe na Złaz wynosi:
13, 00 zł członkowie Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie
15, 00 zł pozostali.
Opiekunowie (1/10 uczestników) uczestniczą w imprezie nieodpłatnie.
Zgłoszenia wraz z wpisowym należy przekazać do BIURA Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie al. NMP
39/41 w terminie do 4 grudnia br.(wtorek) w godz. 13. 30–18. 00. Bliższe informacje o Złazie pod nr tel. 324–21–
20.
7. P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E :
 w przypadku nie stawienia się na starcie wpisowe i świadczenia przepadają,
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników złazu,
 uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty i zarządzeń kierownictwa Złazu i tras,
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Zapraszamy na Złaz

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *