Forum ,,Dla Rodziny”


W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się czwarta edycja Forum „Dla Rodziny”. Jego uczestnicy rozmawiali na temat najlepszych praktykach opieki nad dziećmi i młodzieżą.

W zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji zajmujących się pracą na rzecz rodzin, w tym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Miasta, Uniwersytetu im. Jana Długosza, jednostek Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, a także pedagodzy, psycholodzy, terapeuci oraz przedstawiciele rodzin zastępczych.

– Trudności rodzin nie da się sprowadzić do jednej kategorii. Czasami są to problemy bytowe, czasami związane z dysfunkcjami, nieumiejętnością udźwignięcia roli rodzica, uzależnieniami, problemami zdrowotnymi czy niepełnosprawnością. Dlatego spotkania jak to dzisiejsze są naprawdę niezbędne, bo pozwalają wymieniać doświadczenia i uczyć się nowych technik pracy – mówił prezydent Krzystof Matyjaszczyk.

Główne tematy, jakie poruszyli uczestniczy forum, dotyczyły m.in.: aktualnych działań w obszarze pieczy zastępczej i asystentury rodziny, problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim, działań ośrodka opiekuńczego w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, wpływu wczesnej opieki na relacje międzyludzkie, czy wspierania młodzieży i przygotowywania ich do samodzielności. W czasie spotkania wręczono również nagrodę „Przyjaciel rodziny”, przyznawaną corocznie przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymał ją prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Paweł Konieczny.

W czasie kolejnych wystąpień główne tematy prezentowali:

Katarzyna Napiórkowska (naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Marietta Hełka (zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego), Agata Cichoń-Chojnacka (doktor nauk medycznych, terapeuta rodzinny, kierownik Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD – MOPS Gdynia), Dorota Zawadzka (psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, trenerem umiejętności społecznych, telewizyjna ,,Superniania”).

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code