Przyjęcia do przedszkoli czas zacząć


14 kwietnia 2017 roku rozpocznie się rekrutacja dla nowych kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/18. Do 7 kwietnia rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli powinni potwierdzić wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Rekrutacja dotyczy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.
Od 1 września 2016 r. obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie. Natomiast od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci 3, 4 i 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.

Etapy rekrutacji:
I ETAP
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole szkół lub zespole szkolno-przedszkolnym w terminie do 7 kwietnia 2017 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
II ETAP
Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DNIU 14.04.2017).
III ETAP
Postępowanie uzupełniająceodbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 31 maja – 7 czerwca 2017 r.
Ponadto Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 niżej wymienione przedszkola niepubliczne będą oferowały miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty m.in. będą pobierały opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł, z tym że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy będą całkowicie zwolnione z opłat (nie dotyczy opłat za żywienie):
1. Przedszkole Niepubliczne “Niebiańskie Nutki II”, ul. Matejki 67/69;
2. Przedszkole Niepubliczne Małe Bambino, ul. Podchorążych 38;
3. Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Sieroszewskiego 16.
Poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych prowadzonych w roku szkolnym 2017/2018.
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 14.04.2017 godz.9:00
do 28.04.2017 godz.15:00
od 31.05.2017 godz.9:00
do 07.06.2017 godz.15:00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 14.04.2017
do 11.05.2017
od 31.05.2017
do 20.06.2017
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
18.05.2017
godz. 9:00
26.06.2017
godz. 9:00
4.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  w postaci pisemnego oświadczenia
od 18.05.2017 godz. 9:00
do 24.05.2017 godz. 15:00
od 26.06.2017 godz. 9:00
do 28.06.2017 godz. 15:00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
26.05.2017
godz. 15:00
30.06.2017
godz. 15:00

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *