PRZED KONSEKRACJĄ


W poniedziałek, 18 marca, arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak dokona konsekracji kościoła pw. św. Maksymiliana w dzielnicy Północ w Częstochowie.
Jako placówka duszpasterska zaistniała przed 20 la-ty, gdy 14 maja 1982 roku ksiądz biskup Stefan Bareła powołał w dzielnicy Północ pierwszy wikariat terenowy parafii pw. św. Wojciecha. Pierwszym wikariuszem został mianowany ksiądz Stanisław Jasionek. Przez szereg lat parafianie gromadzili się w blaszanym baraku, gdzie również odbywała się katecheza. W 1984 roku, w kwietniu, rozpoczęła się budowa domu katechetycznego, który został ukończony w 1986 roku. Wcześniej, bo na Święta Bożego Narodzenia 1985 roku, w podziemiach zaczęto odprawiać Msze św. W 1987 roku, 12 marca, biskup Stanisław Nowak wydał dekret erekcyjny powołujący do istnienia parafię pw. św. Maksymiliana, a dotychczasowy wikariusz terenowy ksiądz Stanisław Jasionek został mianowany pierwszym proboszczem. 8 listopada 1990 roku otrzymał pozwolenie na budowę kościoła parafialnego. Po zatwierdzeniu projektu w 1992 roku rozpoczęła się budowa kościoła, która trwała 10 lat. W 1994 roku księdza Stanisława Jasionka zastąpił na stanowisku proboszcza ksiądz Gabriel Maciejewski. W dniu pasterki 1998 roku, w nieukończonym jeszcze kościele, odprawiono pierwszą Mszę św. Dziś, w przededniu swojej konsekracji, świątynia schowana między blokami dzielnicy Północ zachwyca swoim wewnętrznym wystrojem i estetycznie urządzonym zewnętrznym otoczeniem. Wyróżnia się spośród parafii częstochowskich bogactwem inicjatyw duszpasterskich i społecznych. Niedawno na łamach “Gazety Częstochowskiej” prezentowaliśmy funkcjonujące w parafii od pięciu lat Katolickie Ognisko Wychowawcze.

W poniedziałek, 18 marca, arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak dokona konsekracji kościoła pw. św. Maksymiliana w dzielnicy Północ w Częstochowie.
Jako placówka duszpasterska zaistniała przed 20 la-ty, gdy 14 maja 1982 roku ksiądz biskup Stefan Bareła powołał w dzielnicy Północ pierwszy wikariat terenowy parafii pw. św. Wojciecha. Pierwszym wikariuszem został mianowany ksiądz Stanisław Jasionek. Przez szereg lat parafianie gromadzili się w blaszanym baraku, gdzie również odbywała się katecheza. W 1984 roku, w kwietniu, rozpoczęła się budowa domu katechetycznego, który został ukończony w 1986 roku. Wcześniej, bo na Święta Bożego Narodzenia 1985 roku, w podziemiach zaczęto odprawiać Msze św. W 1987 roku, 12 marca, biskup Stanisław Nowak wydał dekret erekcyjny powołujący do istnienia parafię pw. św. Maksymiliana, a dotychczasowy wikariusz terenowy ksiądz Stanisław Jasionek został mianowany pierwszym proboszczem. 8 listopada 1990 roku otrzymał pozwolenie na budowę kościoła parafialnego. Po zatwierdzeniu projektu w 1992 roku rozpoczęła się budowa kościoła, która trwała 10 lat. W 1994 roku księdza Stanisława Jasionka zastąpił na stanowisku proboszcza ksiądz Gabriel Maciejewski. W dniu pasterki 1998 roku, w nieukończonym jeszcze kościele, odprawiono pierwszą Mszę św. Dziś, w przededniu swojej konsekracji, świątynia schowana między blokami dzielnicy Północ zachwyca swoim wewnętrznym wystrojem i estetycznie urządzonym zewnętrznym otoczeniem. Wyróżnia się spośród parafii częstochowskich bogactwem inicjatyw duszpasterskich i społecznych. Niedawno na łamach “Gazety Częstochowskiej” prezentowaliśmy funkcjonujące w parafii od pięciu lat Katolickie Ognisko Wychowawcze.
W parafii istnieje parafialny Oddział Akcji Katolickiej, który jest organizatorem wielu przedsięwzięć społecznych. Drugi rok funkcjonuje strona internetowa parafii (www.maksymilian.czestochowa.opoka.org.pl) prowadzona, pod merytorycznym nadzorem proboszcza Gabriela Maciejewskiego, przez prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Michała Grabałowskiego z młodzieżą, gromadzącą się w parafialnej kawiarence internetowej. Ponad rok działa parafialne pośrednictwo pracy, które służy parafianom chcącym dać pracę, jak i bezrobotnym szukającym zajęcia. Parafialne pośrednictwo pracy wszystkie oferty załatwia bez żadnych opłat, z zachowaniem całkowitej dyskrecji. Akcja Katolicka jest również organizatorem corocznego Festynu Parafialnego, w czasie którego, poza wspólną zabawą, jest miejsce na prezentację działających w parafii wspólnot i sprzedaż darowanych fantów. Dochód z Festynu służy dofinansowaniu kolonii. Parafia opłaca dożywianie 10 dzieci w pobliskiej szkole nr 50. Swoją liczebnością wyróżnia się w parafii Rycerstwo Niepokalanej, założone przed 85 laty przez patrona parafii św. Maksymiliana Kolbego. Parafia należy do większych w Częstochowie i liczy 9 tysięcy wiernych. Przy kościele stoją dwie spiżowe figury św. Maksymiliana. W świątyni, w prezbiterium, stoi figura, która była w Watykanie przed Bazyliką św. Piotra w czasie beatyfikacji św. Maksymiliana. Została wykonana przez artystę rzeźbiarza z Włoch. Przed kościołem stoi pomnik św. Maksymiliana wykonany przez artystkę rzeźbiarza Krystynę Fałygę-Solską z Łodzi. W parafii działają dwa chóry (dorosłych i młodzieży). Proboszcz z uznaniem wyraża się o swoich parafianach, którzy dbają, by piękne otoczenie kościoła i domu parafialnego nie było niszczone. Zresztą całe otoczenie kościoła i domu parafialnego spełnia funkcję ewangelizacyjną.

MIECZYSŁAW MALIK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *