Problemy Huty pogłębiają się


Związkowcy ISD Huty Częstochowa rozgoryczeni postanowieniem Sądu o likwidacji Huty. Będą pikietować pod sądem

4 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie ogłosił zwykłą upadłość likwidacyjną ISD Huty Częstochowa i oddalił dwa wnioski o pre-pack przedsiębiorstwa. Wyznaczył też syndyka masy upadłościowej, którym został dotychczasowy nadzorca hutniczego majątku Mieczysław Radecki. Związkowcy zapowiedzieli na poniedziałek, 9 września, pikietę pod Sądem w Częstochowie.
O tym fakcie poinformowali dziennikarzy na konferencji prasowej przewodniczący sześciu związków zawodowych Huty. Wyrok ma klauzulę wykonalności, ale zainteresowani nabywcy przedsiębiorstwa mogą go w ciągu siedmiu dni zaskarżyć i odwołać do wyższej instancji. Podczas spotkania zapanowała przygnębiająca atmosfera. Związkowcy nie kryli rozczarowania i smutku, zwłaszcza, że po nieudanej transakcji z Greybull Capital, który ostatecznie na początku lipca br. wycofał się z umowy, kolejne rozmowy Zarządu ISD Huty Częstochowa z nowymi, potencjalnymi nabywcami, wnosiły dużo optymizmu.
Decyzję Sądu przyjęliśmy z nieskrywanym zdumieniem i rozgoryczeniem. Odbieramy to jako grę polityczną, która szkodzi polskiemu państwu, polskim bankom, pracownikom przedsiębiorstwa i ich rodzinom. Decyzja tym bardziej zaskakująca, bowiem Zarząd ISD Huty Częstochowa przeprowadził postępowanie, w wyniku którego wyłoniono dwóch poważnych nabywców komentują związkowcy aktualną sytuację.
Firmy, które złożyły oferty nabycia Huty to Sinningwell International Polska, którego spółka wybrała jako najkorzystniejszego oferenta i złożyła z nim wniosek do Sądu o pre-pack, oraz spółka zależna od Liberty House, Corween Investments, z siedzibą w Warszawie, która z pozycji wierzyciela złożyła wniosek samodzielnie. Obie firmy zamierzają wnieść kapitał w wysokości ponad 240 milionów złotych. Sąd jednak oba te wnioski odrzucił. Jak poinformował rzecznik Sądu sędzia Sądu Okręgowego Dominik Bogacz, Sąd wydał swoje postanowienie w oparciu o poważne zastrzeżenia. – Sąd oddalił wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży złożonych przez Corween Investments, ponieważ nie spełnia on warunków formalnych, gdyż jako wierzyciel nie ma legitymacji do złożenia wniosku. W ocenie Sądu stwierdzono brak skutecznej cesji wierzytelności. Z kolei wniosek zarządu ISD Huta Częstochowa o zatwierdzenie warunków sprzedaży zakładu na rzecz Sunningwell International Polska Sąd oddalił z powodu zbyt niskiej wyceny przedsiębiorstwa. Postanowienie sądu z 4 września jest skuteczne i wykonalne z dniem wydania. Nie jest jednak prawomocne i podlega zaskarżeniu do wydziału gospodarczego w ciągu siedmiu dni od otrzymania postanowienie o upadłości wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie Sąd podjął działania w sprawie wydzierżawienia przedsiębiorstwa i na 9 września wyznaczył termin wysłuchania ewentualnych chętnych objęcia dzierżawy. Wpłynęły dwa takie wnioski. Wyznaczonego syndyka sędzia zobowiązała do podjęcia niezwłocznych czynności związanych z aktualizacją wyceny ISD Huty Częstochowa oraz przygotowaniem do jej sprzedaży – powiedział rzecznik Sądu, sędzia Sądu Okręgowego Dominik Bogacz.
Dzisiaj związkowcy mówią, że za obecną sytuację Huty odpowiada właściciel, ale na to wpłynęły także poprzednie rządy, wojna w Donbasie, kryzys na rynku metalurgiczny. Związkowy wyrażają swoje obawy, że dzierżawa przyczyni się bardziej do likwidacji zakładu niż jego uratowania. – Wyznaczona kwota dzierżawy 1 milion 450 złotych miesięcznie jest bardzo niska. Dlatego apelujemy o rozsadek i rozwagę sądu wyższej instancji, który będzie rozpatrywać odwołania oferentów. Poza tym dwóch z trzech wymienionych przez Sąd oferentów na dzierżawę potrzebuje zgody na koncentrację prezesa UOKiK. Jeśli trzeci w obliczu tak irracjonalnego zachowania Sądu zdecyduje się nie podejmować rozmów z syndykiem, tragiczny los Huty zostanie przypieczętowany w najbliższy poniedziałek – piszą w swym stanowisku Związkowcy.
Aktualnie ISD Huta Częstochowa zatrudnia 1188 osób. Łącznie z kooperującymi z Hutą spółkami liczba ta wynosi około 5 tysięcy. Od czerwca br. większość załogi Huty przebywa na tzw. postojowym, otrzymując 60 proc. wynagrodzenia.

Szanowni Państwo

W imieniu związków zawodowych ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.

informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez sąd upadłości Huty
w poniedziałek, 9 września, od godz. 9

odbędzie się manifestacja pracowników pod siedzibą
VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego
w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11.

O godz. 10 w sali nr 211 w budynku Sądu Rejonowego
planowane jest rozpatrzenie wniosku syndyka
o wyrażenie zgody na dzierżawę przedsiębiorstwa
i wysłuchanie zainteresowanych stron.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
ISD Huty Częstochowa

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników
z ISD Huty Częstochowa

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego
z siedzibą w ISD Huta Częstochowa

Związek Zawodowy „Juvenia” Huty Częstochowa

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „KADRA”
Huty Częstochowa

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ’80
ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code