ZWIEDZAMY I POZNAJEMY. Kreują turystykę wiejską


Od trzech lat na terenie województwa śląskiego z sukcesem funkcjonuje Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych. Ta koncepcja współpracy agroturystycznych gospodarstw jest pomysłem Mirosława Ślęzaka, prezesa Edukacyjnego Gospodarstwa Agroturystycznego „Niezapominajka” w Garnku w gminie Kłomnice. – Celem Stowarzyszenia jest łącznie agroturystyki z nauką, a zarazem przybliżenie piękna wsi polskiej w różnych aspektach: rolniczym, historycznym, kulturalnym – mówi Mirosław Ślęzak.

„Niezapominajka” – miejsce wspomnień i nowych doświadczeń

Pan Mirosław Ślęzak pierwsze swe doświadczenia w dziedzinie turystyki wiejskiej zdobywał we własnym Gospodarstwie Agroturystycznym „Niezapominajka”. Prowadzi je wraz z żoną Elżbietą i z dziećmi w Garnku w gminie Kłomnice. Mirosław Ślęzak tak opisuje ideę swojego gospodarstwa: „Niezapominajka” to miejsce, w którym dorośli przypominają sobie czasy dzieciństwa, a najmłodsi poznają życie zupełnie inne od codziennego oraz zwierzęta, których nie spotykają na co dzień. Jest to odskocznia od codzienności i miejsce, w którym przestaje się myśleć o pracy i obowiązkach. Miejsce pełnego relaksu.
„Niezapominajka” położona jest w pięknej, zielonej okolicy. W pobliżu biegnie szlak rowerowy, płynie rzeka Warta. W gospodarstwie można zobaczyć liczne zwierzęta, ze szczególnym uwzględnieniem starych ras, takich jak: owce rasy wrzosówka, kucyki, kozy, kury zielononóżki, króliki, psy, koty. Właściciele dla swoich gości pragnących wypoczynku na łonie przyrody, w odosobnionym miejscu oferują ciekawe warsztaty edukacyjne. A do dyspozycji dla nich mają 50 miejsc noclegowych, restaurację z tradycyjną polską kuchnią, mini ZOO, wystawę zabytkowych maszyn rolniczych, pizzerię, dwie sale konferencyjne, plac zabaw oraz inne atrakcje.

Edukacja w „Niezapominajce”

Właściciele Gospodarstwa podjęli program warsztatów edukacyjnych dla dzieci, którego celem jest zapoznanie z życiem na wsi. Pierwszy projekt – „Ścieżka Jajka” poszerza wiedzę oczywiście o wartości i zastosowaniu jajka. Uczestnicy sami przygotowują różne dania z wykorzystaniem jajek, które potem wspólnie spożywają. Kolejny warsztat: „Ścieżka Mleka” to edukacyjna przygoda, podczas której poznaje się proces wytwarzania mleka i zwierzęta produkujące mleko. Z wykorzystaniem dawnych narzędzi samodzielnie wykonuje się wyroby z mleka – sery lub masło. Dla miłośników pizzy prowadzone są warsztaty „Młody Pizzerman”. Tu uczestnicy poznają w teorii i praktyce cały proces wykonania pizzy, osobiście przygotują potrawę, a na koniec konsumują swoje wypieki. Interesującą propozycją jest warsztat „Topinambur”, którego bohaterem jest rzadko występujące warzywo – topinambur. Biorący udział w szkoleniu dowiadują się, jakie właściwości zdrowotne ma to niespotykanie warzywo oraz uczą się jego przetwarzania, tak, aby zachować jego cenne dla zdrowia walory. Finałowa degustacja produktów z topinamburu jest nieodzownym elementem podsumowującym spotkanie.
Warto dodać, że Gospodarstwo organizuje także szereg imprez plenerowych promujących wieś i jej dziedzictwo kulturowe. Dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, a także turystów indywidualnych, oferuje „lekcję w gospodarstwie”, gdzie można czynnie uczestniczyć w pracach polowych i hodowli zwierząt wraz z gospodarzem. Uwieńczeniem lekcji jest „Certyfikat Rolnika”.

Konsolidacja Gospodarstw Edukacyjnych

Agroturystyka wiejska od kilkunastu lat wypełnia misję edukacyjną. W ślad za tym właściciele gospodarstw tworzą zindywidualizowany program zajęć i warsztatów, kierując się jednocześnie nadrzędną ideą promocji wsi i szeroko rozumianym nauczaniem dzieci i młodzieży. Toteż pomysł Mirosława Ślęzaka konsolidacji działań spotkał się z dużą przychylnością i na początku 2016 roku właściciele kilkunastu gospodarstw edukacyjnych i agroturystycznych powołali do życia Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Funkcję prezesa powierzono pomysłodawcy – właścicielowi „Niezapominajki” Mirosławowi Ślęzakowi (obecnie pełni ją już drugą kadencję). Warto dodać, że większość gospodarstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu funkcjonuje także w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. – A że w grupie siła i inwencja twórcza, to wspólna wymiana myśli zaowocowała kolejną inicjatywą. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 2017 roku stworzyliśmy Szlak Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego – mówi Mirosław Ślęzak.

Cele Stowarzyszenia

Nadrzędnym zadaniem Stowarzyszenia jest promocja i rozwój gospodarstw na terenie województwa śląskiego oraz propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Dzięki Stowarzyszeniu i wspólnym działaniom członkowie pogłębiają współpracę, wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami. – To sprawia, że podnosimy swoje kwalifikacje i warsztaty prowadzimy na coraz wyższym poziomie edukacyjnym. Zrzeszając się, możemy działać wspólnie, uzupełniając i wykorzystując to co najlepsze u członków naszej grupy, ponadto przynależność do większej organizacji otwiera możliwości pozyskania partnerów i środków niedostępnych dla indywidualnych gospodarstw – podkreśla Weronika Papiesz, właściciel Gospodarstwa Edukacyjnego „Niezłe Ziółka” w Mikołowie.
Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach przynoszą wymierne korzyści dla rolnictwa i szkolnictwa. Dla sektora rolnego istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost zrozumienia dla potrzeb gospodarki wiejskiej. Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia poprzez programy zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe oraz alternatywne miejsca edukacji. Oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych jak i rodzin z dziećmi oraz turystów lubiących aktywny wypoczynek, chcących połączyć pogłębianie wiedzy z dobrą zabawą na łonie natury. – Wspólne działanie w ramach Stowarzyszenia ma silniejsze oddziaływanie marketingowo-promocyjne, zakrojone na szeroką skalę całego regionu. Nasza wspólna oferta rozpowszechniana jest bowiem w każdym gospodarstwie, jak i na różnego rodzaju platformach tematycznych – dodaje Weronika Papiesz.

Szlak – marką Stowarzyszenia

Wieloletnia współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaowocowały największym dotychczasowym sukcesem Stowarzyszenia, czyli nawiązaniem stałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Gmin w zakresie udzielania bezprocentowych pożyczek na realizację podpisanych umów o dofinansowanie, udało się zbudować wspólną markę, jaką jest Szlak Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego (www.gospodarstwaedukacyjne.pl).
Szlak Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego jest szlakiem turystyczno-kulturowym, jako pierwsze w kraju tego typu przedsięwzięcie stało się innowacyjną formą współdziałania niezależnych podmiotów gospodarczych. Powstała kompleksowa oferta zarówno dla grup zorganizowanych jak i klienta indywidualnego.
– W ramach projektów realizowanych jako Szlak Gospodarstw prowadzimy wspólną promocję gospodarstw i regionów turystycznych województwa śląskiego, organizujemy kampanie promocyjne, przykładem może być akcja „Spotkajmy się na Szlaku” – udział w warsztatach organizowanych przez dwa różne gospodarstwa uprawnia do nagród i rabatów w kolejnym – mówi Mirosław Ślęzak.
Innym przykładem mogą być konkursy organizowane pod patronatem Marszałka Województwa, np. plastyczne o tematyce związanej z życiem na wsi, szkoły biorące udział w konkursach wygrywają bezpłatne pakiety warsztatów do realizacji w dowolnym gospodarstwie. Koszty związane z nagrodami finansowane są ze środków województwa czy gminy. Wizytówką promocyjną jest przewodnik po Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych, kolportowany wśród dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych w regionie.
– Trzy lata intensywnych działań informacyjnych i promocyjnych, połączonych z wysokim poziomem merytorycznym sprawiły, że dzisiaj Stowarzyszenie jest platformą wymiany doświadczeń i pomocy dla członków. Wspieramy się wzajemnie, uczestniczymy w sympozjach i szkoleniach naukowych, dzielimy się informacjami związanymi z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej, pomagamy sobie w pozyskiwaniu funduszy unijnych czy organizujemy w małe grupy w celu realizacji rożnego typu projektów o charakterze lokalnym, wspierając gminy czy powiaty, w których usytuowane są gospodarstwa. Wszystkie te działania byłyby niemożliwe bądź bardzo utrudnione gdybyśmy nie działali jako Stowarzyszenie. Działając jako grupa, mamy większą siłę przebicia w rozmowach z władzami lokalnymi i pozyskiwaniu środków na realizację programów i projektów edukacyjnych w regionie – podkreśla Mirosław Ślęzak.
Przynależność Gospodarstw do Szlaku jest również gwarantem wysokiego poziomu działań edukacyjnych i oferowanych usług. Obecnie, aby dołączyć do grupy, trzeba przejść procedurę kwalifikacyjną połączoną z wizytacją członków stowarzyszenia. Na dzień dzisiejszy w ramach Szlaku działają 22 gospodarstwa, a liczba ta systematycznie wzrasta.

 

URSZULA GIŻYŃSKA

 

fot. Niezapominajka

fot. Zuzanna Karetta

Urszula Giżyńska

Redaktor Naczelny Gazety Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code