Hutnicy manifestowali przez Sądem


9 września, od godz. 9.00 przed siedzibą VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 rozpoczęła się manifestacja pracowników ISD Huty Częstochowa w obronie miejsc pracy.

O godz. 10 w sali nr 211 w budynku Sądu Rejonowego planowane jest rozpatrzenie wniosku syndyka o wyrażenie zgody na dzierżawę przedsiębiorstwa i wysłuchanie zainteresowanych stron. Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej Sąd Rejonowy w Częstochowie odrzucił dwie oferty wykupu Huty. Złożyły je: Sinningwell International Polska, którego Zarząd Huty wybrał jako najkorzystniejszego oferenta i złożył z nim wniosek do Sądu o wykup w formie pre-pack, oraz Corween Investments – spółka zależna od Liberty House, z siedzibą w Warszawie, która z pozycji wierzyciela złożyła wniosek samodzielnie. Obie firmy zamierzały wnieść kapitał w wysokości ponad 240 milionów złotych. Od decyzji Sądu odwołał się Corween Investments z konsorcjum Liberty. Odwołanie jednak nie zatrzymuje procedury dzierżawy.

Posiedzenie, 9 września, w sprawie decyzji dzierżawy, Sąd utajnił. Niemniej wiadomo, że oferty dzierżawy złożyły dwie firmy: Spółka Cognor powiązana z firmą Złomrex, z oddziałem w Poraju oraz Sinningwell.
– Sąd najprawdopodobniej jutro, 10 września, podejmie decyzję o zgodzie na dzierżawę, a syndyk zobowiązał się, że do końca tygodnia podpisze umowę dzierżawy, z którymś z tych dwóch oferentów. Syndyk formę dzierżawy argumentował jako tę, która bardzo szybko pozwoli wejść na Hutę i uruchomić produkcję, którą zatrzymano w maju bieżącego roku. Przy sprzedaży trwa to o wiele dłużej, co w konsekwencji ze względu na zbliżającą się zimę i mróz może spowodować zniszczenie stalowni. Wówczas nie uda się w niej uruchomić produkcji – mówi przewodniczący Zarządu NSZZ ,,Solidarność” Jacek Strączyński.

Manifestację zorganizowały związki zawodowe: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ISD Huty Częstochowa

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników
z ISD Huty Częstochowa

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego z siedzibą w ISD Huta Częstochowa

Związek Zawodowy „Juvenia” Huty Częstochowa

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „KADRA”
Huty Częstochowa

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ’80
ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.

zdjęcia Janusz Mazur

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code