PRIMULUS 2001


Na konkurs wpłynęło 25 projektów. Komisja konkursowa, której przewodniczył wybitny architekt polski, prezes SARP – Ryszard Jurkowski, nominowała do tutułu „Primulus 2001” i uhonorowała okolicznościowymi dyplomami 10 prac. Nagrodę główną zdobyli architekci Marek Witkowski i Ewa Woszczyna z Częstochowy – za projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 29 i Gimnazjum przy ul. Św. Rocha nr 221 w Częstochowie. W uzasadnieniu Jury podkreśliło wartość budynku dla poprawienia jakości środowiska szkolnego, dla nauki, zabawy, kształtowania poczucia estetyki, co jest bardzo istotnym elementem pełnego rozwoju człowieka. Wielkie zadowolenie z rozstrzygnięcia wyraziły Elżbieta Zatoń i Alina Kościelna – dyrektorki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Na konkurs wpłynęło 25 projektów. Komisja konkursowa, której przewodniczył wybitny architekt polski, prezes SARP – Ryszard Jurkowski, nominowała do tutułu „Primulus 2001” i uhonorowała okolicznościowymi dyplomami 10 prac. Nagrodę główną zdobyli architekci Marek Witkowski i Ewa Woszczyna z Częstochowy – za projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 29 i Gimnazjum przy ul. Św. Rocha nr 221 w Częstochowie. W uzasadnieniu Jury podkreśliło wartość budynku dla poprawienia jakości środowiska szkolnego, dla nauki, zabawy, kształtowania poczucia estetyki, co jest bardzo istotnym elementem pełnego rozwoju człowieka. Wielkie zadowolenie z rozstrzygnięcia wyraziły Elżbieta Zatoń i Alina Kościelna – dyrektorki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Wśród nominowanych do nagrody „PRIMULUS 2001” znaleźli się też architekci: Krzysztof Bieda, Aleksander Bohm, Paweł Rygiel z Krakowa – za ołtarz polowy na Jasnej Górze, Grzegorz Bryzik z Częstochowy za projekt rozbudowy kilku obiektow przy ul. Żyznej na terenie ZGH Sabinów, Marek Caban z Częstochowy – za projekt przebudowy budynku BGŻ w Lublińcu, Irena Czerwińska i Michał Mianowski – za projekt Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Żarkach, Tomasz Mikołaj Konior z Katowic za Salon Samochodowy Renault przy ul. Krótkiej w Częstochowie, Małgorzata i Janusz Kuchejdowie (wnętrza) i Zdzisław Banaś (część budowlana) z Krakowa – za rekonstrukcję i przebudowę Pawilonu Wystawowego w parku Staszica w Częstochowie, Iwona Moroz z Częstochowy – za budynek mieszkalny przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie, Jan Raniszewski z Gdańska – za Collegium im. Jana Pawła II, WSJOiE w Częstochowie, Zbigniew Świtalski z Częstochowy – za Pawilon Handlowy „KLER” przy al. Jana Pawła II w Częstochowie. Rozdanie nagród zbiegło się z otwarciem wystaw: konkursowej oraz „Architektura na Jubileusz SARP w Częstochowie”.
„Konkurs jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla środowiska arhitektów i wykonawców zgłoszonych do konkursu, ale dla całego miasta i Regionu Częstochowskiego. Wspólne działania władz samorządowych oraz inwestorów przynoszą efekty w postaci funkcjonalnych i estetycznych obiektów na miarę XXI wieku” – powiedział prezydent miasta Wiesław Maras. Wyraził też nadzieję, że konkurs PRIMULUS wpisany zostanie na stałe do kalendarza regionalnych wydarzeń ważnych nie tylko dla architektury, urbanistów i planistów, ale także dla mieszkańców miasta i Regionu.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *