DOŚĆ PRZEMOCY W SZKOLE


Agresja jest zachowaniem społecznym występującym u każdego człowieka i może być prawidłowo kontrolowana, jeśli jednostka ma określoną tożsamość, adekwatną samoocenę, dobre relacje z innymi oraz potrafi radzić sobie ze stresem. Tak twierdzą Anna Kościańska i Jolanta Koszek – absolwentki WSP, które stworzyły Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, mający na celu przeciwdziałanie agresji oraz przemocy u uczniów i realizują go w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 23 w Częstochowie.

Agresja jest zachowaniem społecznym występującym u każdego człowieka i może być prawidłowo kontrolowana, jeśli jednostka ma określoną tożsamość, adekwatną samoocenę, dobre relacje z innymi oraz potrafi radzić sobie ze stresem. Tak twierdzą Anna Kościańska i Jolanta Koszek – absolwentki WSP, które stworzyły Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, mający na celu przeciwdziałanie agresji oraz przemocy u uczniów i realizują go w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 23 w Częstochowie. Ponieważ wypracowane formy przynoszą pożądane efekty, nauczycielki, 7 maja, zorganizowały konferencję, aby spopularyzować wśród pedagogów podjęte przez siebie działania i wymienić doświadczenia w tym zakresie. Po prezentacji autorskiego programu odbyła się szeroka dyskusja nad sposobami powstrzymania i przeciwdziałania agresji nieletnich w szkole. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały, dotyczące sposobów wzmacniania pozytywnych zachowań ucznia i jednolitego, spójnego systemu interwencji nauczycieli wobec uczniów, sprawców określonych zajść.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *