Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego Zdzisława Stępnia


Zdzisław Stępień oświadczenie lustracyjne składał w związku z ubieganiem się o funkcję publiczną dziekana w Akademii (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy) im. Jana Długosza w Częstochowie.

Orzeczeniem z dnia 10 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne złożone przez Zdzisława Stępnia i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 i 61 ustawy lustracyjnej – na okres 5 lat oraz obciążył kosztami postępowania.

Zdzisław Stępień oświadczenie lustracyjne składał w związku z ubieganiem się o funkcję publiczną dziekana w Akademii (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy) im. Jana Długosza w Częstochowie.

Jego współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa w charakterze tajnego współpracownika o pseudonimie „Stanisław” miała miejsce w latach 1981-1983 i dotyczyła pracy w tej samej uczelni – ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach jest prawomocne – strony nie składały apelacji.

 

Katowice, 18 maja 2020 r.

prokurator Andrzej Majcher

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

 
 
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *