PRACA POD OBSERWACJĄ


Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o utworzeniu, od 1 lipca 2001 roku, Obserwatorium Rynku Pracy.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o utworzeniu, od 1 lipca 2001 roku, Obserwatorium Rynku Pracy.
Głównym celem powołania Obserwatorium jest gromadzenie i analizowanie danych statystycznych koniecznych dla zrozumienia mechanizmów rynku pracy, planowania polityki zatrudnienia i budowania programów łagodzących skutki bezrobocia. Obserwatorium dostarczać będzie informacji dla placówek oświatowych, instytucji szkoleniowych, ośrodków doradztwa zawodowego, urzędów pracy oraz firm zajmujących się restrukturyzacją zatrudnienia. Wyniki prac Obserwatorium pozwolą na przygotowanie wykwalifikowanych kadr, zgodnie -z potrzebami rynku pracy.
Partnerami Obserwatorium będą m.in. Centrum Informacji Zawodowej w Bielsku-Białej i Częstochowie, Śląskie Kuratorium Oświaty, Urząd Statystyczny w Katowicach, a także powiatowe urzędy pracy oraz gminy i powiaty.
Utworzenie Obserwatorium zostało wpisane w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015. Obserwatorium będzie wydziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

REDAKCJA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *