Parking dla bogaczy


Płatne parkingi dla samochodów na terenie spółdzielni mają dwa oblicza. Z jednej strony auta mieszkańców są pod kontrolą, a do kasy spółdzielni wpływają pieniądze. Z drugiej – ci, których nie stać na opłatę, parkują obok, tarasując ulice dojazdowe, chodniki, a nawet trawniki.

I tak się właśnie dzieje nieopodal bloku przy ul. PKC 22 w Częstochowie, gdzie kosztem bezpłatnego miejsca do parkowania Spółdzielnia „Nasza Praca” wybudowała płatny parking na około 70 aut. – Skandal i tyle! Za nasze pieniądze buduje się parking, a my nie mamy, gdzie parkować. Parking jest, ale i tak na ogół stoi pusty, bo opłata za miesiąc wynosi 130 zł. Samochody ustawiają się obok tarasując innym dojazd. To stwarza poważne niebezpieczeństwo – mówi jedna z mieszkanek bloku PCK 22, Barbara Konieczko (nazwisko zmienione).
Parking płatny nie jest dobrym rozwiązaniem, bo różnicuje. Mieszkańcy wychodzą z założenia, że ustawa o prawie spółdzielczym mówi, że majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, a nie Zarządu, nie Rady Nadzorczej. Jako członkowie opłacają wszelkie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, własności gruntu, zatem na walnym zgromadzeniu wszystkie sprawy dotyczące mieszkańców-spółdzielców powinny być z nimi konsultowane. – Powinniśmy być traktowani jednakowo. Nie każdego stać na to, by płacić 130 złotych miesięcznie – dodaje pani Barbara.
Zarząd Spółdzielni „Nasza praca”, podkreśla jednka, że parking (przy ul. Obr Westerplatte) powstał ponad 20 lat temu i na wniosek mieszkańców Osiedla. – Powstał na terenie przezbrojonym, nienadającym się na żadne inne inwestycje. Na dzień dzisiejszy poza dwoma wolnymi stanowiskami wszystkie są wykupione. Opłaty za parking są wyliczone po kosztach w skład których wchodzą: ubezpieczenie, podatki od nieruchomości i wieczyste użytkowanie, koszty stróżowania, opłaty za oświetlenie, odśnieżanie, bieżąca konserwacja i remonty – wyjaśnia z-ca prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych Spółdzielni „Nasza Praca”, Inż. Zbigniew Sąciński
Zapytaliśmy inne spółdzielnie o płatne parkingi. Odpowiedział nam zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie. W piśmie podkreślono, że na terenie Spółdzielni nie zakłada się płatnych parkingów. „Zasoby Spółdzielni istnieją już od kilkudziesięciu lat i miejsca parkingowe dla samochodów usytuowane na terenach położonych w obrębie nieruchomości budynkowych są wykorzystywane nieodpłatnie głównie przez członków Spółdzielni zamieszkałych w tych nieruchomościach” – czytamy w piśmie.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *