KRUS podsumował 30 lat działalności


10 grudnia w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Jubileuszu 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego została powołana ustawą z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Do jej zdań należy m.in. obejmowanie ubezpieczeniem społecznym rolników, przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenie działalności prewencyjnej oraz nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej.

W jubileuszowej konferencji udział wzięło wielu znakomitych gości z kraju i zagranicy, na czele
z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Derą i Prezes KRUS
dr Aleksandrą Hadzik. Odtworzono także nagranie z gratulacjami przesłane przez Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

List gratulacyjny do Kierownictwa Kasy oraz uczestników konferencji skierował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z sukcesem realizuje postawione przed nią zadania. Tak w przeszłości, jak i teraz skutecznie dostosowuje się do wyzwań naszych czasów. Państwa aktywność, w tym działania prewencyjne, na rzecz zapewnienia rolnikom bezpieczeństwa pracy, godne są najwyższego uznania.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Henryk Kowalczyk pogratulował Kasie sukcesów nie tylko w dziedzinie ubezpieczeń, ale także podkreślił znaczenie licznych działań prewencyjnych Kasy dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa życia i pracy w gospodarstwach rolnych. Ponadto polscy rolnicy mogą w razie wystąpienia urazu podczas pracy korzystać z rehabilitacji leczniczej w jednym z sześciu Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS. Od 1992 roku z tej rehabilitacji skorzystało ponad 370 tys. rolników. KRUS daje rolnikom poczucie bezpieczeństwa i cieszy się ich zaufaniem, tak dużym, że prawdopodobnie nie przewidzieli tego nawet jego twórcy w 1991 roku – powiedział Wicepremier Henryk Kowalczyk podczas swojego przemówienia, dziękując prezes KRUS dr Aleksandrze Hadzik i ponad 6 tys. pracowników Kasy. Wicepremier Kowalczyk przypomniał, że KRUS daje poczucie bezpieczeństwa także rolnikom po zakończeniu aktywności zawodowej, zapewniając im świadczenia emerytalne. Instytucja pełni także funkcje opiekuńcze zarówno dla rolników, jak i ich dzieci.

Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik przypomniała, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powstała w 1991 roku jako odpowiedź na potrzeby polskiego rolnictwa, stając się zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników gwarantem zabezpieczenia socjalnego, ale również systemem świadczeń wspierającym rolniczą codzienność. (…) po raz pierwszy w historii polscy rolnicy uzyskali własny system emerytalno-rentowy uwzględniający ich podmiotowość. Podziękowała również wszystkim byłym i obecnym pracownikom Kasy. Łączy mnie z Kasą więź nie tylko zawodowa, ale również emocjonalna. Poznałam tu wielu wspaniałych ludzi ze wszystkich szczebli urzędniczych, znam ich pracowniczą wartość, niejednokrotnie również sprawy pozazawodowe. Jestem dla nich pełna szacunku i uznania i wiem, że sprawne funkcjonowanie KRUS jest ich zasługą.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom KRUS – Krzyży Zasługi oraz Medali za Długoletnią Służbę nadanych przez Prezydenta RP.

Podczas konferencji odbyły dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich – „Zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego rolników” moderowany był przez prof. dr hab. Mariana Podstawkę, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Członka Rady ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP. Prelegentami byli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik, Członek Rady ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski, Członek Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Jacek Adamczuk.

Istotne zmiany, które, jak zapowiadał Wicepremier, mają zostać wprowadzone w najbliższym czasie to m.in. możliwość pobierania świadczenia emerytalnego przez rolnika po zakończeniu aktywności zawodowej, niezależnie czy przekaże on swoje gospodarstwo rolne, czy zdecyduje się nadal pracować.

Drugi z paneli dotyczył zachowania odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Miał charakter międzynarodowy i prowadzony był przez dr Ericha Kocha, Dyrektora Pionu ds. Administracji i Komunikacji SVLFG. Uczestnikami byli: Prezes Zarządu niemieckiej instytucji Ubezpieczeniowej na rzecz Rolnictwa, Leśnictwa i Ogrodnictwa (SVLFG) Arnd Spahn, Prezes fińskiego Zakładu Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Mela) Päivi Huotari, Prezes francuskiej Rolniczej Kasy Wzajemnej Pomocy Socjalnej (MSA) Pascal Cormery, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Monika Rzepecka.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.