Gmina Poraj podpisała porozumienie z KRUS


6 grudnia 2021 roku podpisana została umowa współpracy pomiędzy Gminą Poraj a Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie. Przesłaniem są wspólne działania w obszarze bezpieczeństwa

 

 

Umowę podpisali Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak i Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS Piotr Dobosz, w obecności kierownika Placówki Terenowej w Myszkowie Jarosława Jaskólskiego.

Celem współpracy będzie m.in.: poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie informacji nt. rozpoznawanych na obszarach powiatu zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, motywowanie dzieci i młodzieży do pozyskiwania wiedzy na temat reagowania na zagrożenia, promowanie środków indywidualnej ochrony osobistej, popularyzowanie wśród rolników wykazu prac szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, propagowanie postawy obywatelskiej, współpracę mieszkańców z służbami porządkowymi w przypadku zagrożenia.

AS

Fot. Urząd Gminy Poraj

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.