Jurajska Akademia Lidera


Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire podsumowało projekt pn. „Jurajska Akademia Lidera” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

 

Jednym z głównych zadań w ramach projektu było stworzenie i przygotowanie grupy lokalnych liderów podejmujących inicjatywy społeczne i obywatelskie w swoich lokalnych środowiskach. Uczestnicy wzięli udział w wyjazdowych szkoleniach z zakresu inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych, w tym w wizycie studyjnej w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki” w Bielsku Białej przygotowanej przez Jana Chmiela. Nie zabrakło informacji i dobrych praktyk dotyczących współpracy samorządu lokalnego z sektorem pozarządowym, rozwoju usług społecznych, realizacji inicjatyw lokalnych i działań z zakresu ekonomii społecznej. Uzupełnieniem warsztatów było szkolenie wyjazdowe z zakresu umiejętności interpersonalnych prowadzone przez cenionego warsztatowca Ilonę Opaszowską. Nie zabrakło innych inicjatyw, w tym związanych z pracą zespołów monitorujących obserwujących działania samorządów w regionie częstochowskim pod kątem realizacji lokalnych polityk, transparentności, włączenia mieszkańców w tworzenie prawa lokalnego.

 

Uzupełnieniem działań zaplanowanym w projekcie jest również specjalne wydawnictwo pt. „Jurajski Poradnik Lidera”, opracowany przez Roberta Kępę, eksperta organizacji pozarządowych, byłego Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy ds. organizacji pozarządowych, współpracownika Stowarzyszenia Pracy Socjalnej Auxilio Venire. Poradnik to znakomite kompendium wiedzy dla osób działających na polu społecznym, jak i tych którzy planują podjęcie tego typu działań, połączone z praktycznym kalendarium.

 

W ramach projektu Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire było głównym organizatorem konferencji pt. „Ziemia Częstochowska: strategie i kierunki rozwoju lokalnych społeczności – usługi społeczne jako wyzwanie”, która odbyła się 22 listopada na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Gościem specjalnym spotkania był Paweł Wdówik, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Współorganizatorami spotkania była Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Konferencja została zorganizowana z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2021. Konferencja miała na celu  przedstawienie perspektywy rozwoju usług społecznych oraz deinstytucjonalizacji w kontekście pomocy społecznej. Konferencja pokazała istotną rolę organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań.  W spotkaniu wzięło udział blisko 70 uczestników reprezentujących środowisko akademickie Uniwersytetu im. Jana Długosza w tym władze Uczelni, Koordynatorzy Wydziałowi ds. Osób z Niepełnosprawnościami, nauczyciele akademiccy, studenci, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych z naszego regionu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy socjalni, samorządowcy.

 

Projekt to pierwsza tego typu inicjatywa włączająca lokalnych liderów w działania na rzecz swoich lokalnych społeczności w naszym regionie. Mamy nadzieję, że to dopiero początek tak udanych działań Stowarzyszenia Pracy Socjalnej Auxilio Venire na tym ważnym polu.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.