KONFERENCJA ROLNA W CZĘSTOCHOWIE. „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”


Minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 25 września 2019 roku otworzyła w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie konferencję „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Gościem honorowym był sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Szymon Giżyński, który podczas swojego wystąpienia przybliżył działania ministerstwa na rzecz rolników i rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie podkreślił rolnicze znaczenie regionu częstochowskiego w województwie śląskim.

Konferencja odbyła się w ramach cyklu sympozjów zainaugurowanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Prezentowane są na nich działania podejmowane przez państwo, służące podnoszeniu jakości życia mieszkańców polskiej wsi. W trakcie konferencji przedstawiana jest m.in. prezydencka inicjatywa – ustawa o Centrum Usług Społecznych, która ma na celu ułatwienie samorządom gminnym integracji i koordynacji różnego rodzaju usług społecznych.
W przedsięwzięcie zaangażowany jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz trzynaście ministerstw, które w trakcie drugiego cyklu konferencji zaprezentują programy skierowane do mieszkańców polskiej wsi. Koordynatorem całego cyklu konferencji, które odbywają się w pięciu województwach: pomorskim, podkarpackim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, jest Szef Kancelarii Prezydenta RP minister Halina Szymańska.
W przedsięwzięciu uczestniczą Ministerstwa: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Infrastruktury, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Inwestycji i Rozwoju, Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Zdrowia Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Podczas Konferencji nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Regionalnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi w Częstochowie dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Budowa poświęcona przez podprzeora Klasztoru Jasnogórskiego, ojca Jana Poteralskiego, wznoszona jest wolą ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas uroczystości ministra Ardanowskiego reprezentował sekretarz stanu w MRiRW Szymon Giżyński. Idea powstania Centrum zrodziła się z inicjatywy posła Szymona oraz dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marka Dziubka. Celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego polskiej wsi dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Zdjęcia Bartosz Półrolnik
Od prawej: Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister Halina Szymańska, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, wicewojewoda śląski Rober Magdziarz, prezes RFG w Częstochowie Mirosław Matyszczak, starosta powiatu kłobuckiego Piotr Kołodziejczyk, dyr. KRUS Piotr Dobosz

GAW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *