Jak poruszać się na rynku


Agencja Rozwoju Regionalnego
Innowacyjność, nadążanie za najnowocześniejszymi trendami, wykorzystanie atutów firmy, tworzenie produktów atrakcyjnych dla odbiorcy determinują rozwój gospodarczy.

To jest jasne dla współczesnych producentów, niestety, wielu z nich nie potrafi zdyskontować swojej wiedzy na tyle, by korzystać z możliwości, jakie niesie choćby przynależność Polski do Unii Europejskiej.
Analizy jakie zostały przeprowadzone w województwie śląskim dowiodły istnienie potrzeby pomocy przedsiębiorcom w pozyskiwaniu nowych technologii poprzez stworzenie właściwych mechanizmów w kontaktach z ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz ułatwiając skuteczną komunikację pomiędzy partnerami gospodarczymi. W efekcie powstał projekt: Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii. Jego wdrażaniem zajmuje się Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorczości SA. W całym regionie śląskim stworzono sieć agend i biur konsultacyjnych, również w Częstochowie (od marca ub.r., Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Nowowiejskiego 26), których zadaniem jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Koncepcja funkcjonowania sieci zakłada trzy poziomy świadczenia usług. – Przede wszystkim dostarczamy informacje organizując różne szkolenia i tzw. dni informacyjne. Wszystko po to, by podnieść świadomość przedsiębiorców. Ponadto poprzez indywidualne lub grupowe spotkania, audyty technologiczne oraz wizyty w firmach identyfikujemy potrzeby każdego przedsiębiorcy, tym samym oferty technologiczne są przygotowane tak, by były odpowiednie dla każdej firmy – wyjaśnia Piotr Geremek, konsultant Agencji Rozwoju Regionalnego.
Wszelkie działania w ramach projektu finansowane są z kasy UE, toteż przedsiębiorcy mogą bezpłatnie pozyskiwać informacje oraz skorzystać ze szkoleń. – W naszym regionie pracujemy nad rozwinięciem stałej współpracy jednostek badawczych i firm, dlatego dobrze jest wejść do naszej bazy informacyjnej – mówi P. Geremek. Bazę tworzy się systematycznie. W całym województwie zrzeszonych jest już ponad 300 firm, w regionie częstochowskim ponad 70.
W ARR funkcjonuje również Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Świadczy on bezpłatne usługi informacyjne na temat pozyskania programów pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych ze środków rządu polskiego, programów PHARE i funduszy strukturalnych. Pomaga również w przygotowaniu wniosku o dotację oraz administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. W ARR działa także Fundusz Pożyczkowy dla Małych Przedsiębiorstw, który udziela kredytów na działalność gospodarczą.

Gminne Centrum Informacji
Dziś znalezienie pracy nierzadko można zaliczyć do cudu. Często poszukujący zatrudnienia błądzą i nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Z inicjatywy Urzędu Miasta i ARR realizowany jest projekt aktywizacji zawodowej. Zajmuje się tym, funkcjonujące od września ub.r., Gminne Centrum Informacji (siedziba w lokalu ARR, przy ul. Nowowiejskiego 26). Celem GCI jest udzielanie pomocy absolwentom szkół średnich i wyższych, bezrobotnym, poszukującym pracy lub zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. – Udzielamy również porad w redagowaniu oferty pracy, napisaniu CV i listu motywacyjnego, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Udostępniamy bezpłatnie dostęp do internetu w celu poszukiwania ofert pracy, informujemy w jakich serwisach są ciekawe propozycje. Sami tworzymy bazę firm tzw. kiosk z pracą, gdzie gromadzone są oferty pracodawców – mówi Magdalena Kręciwilk z GCI.
Umiejętności poruszania się na rynku pracy powinno się zdobywać od najmłodszych lat. Jednym z zadań GCI jest organizowanie warsztatów szkoleniowych dla uczniów. W ubiegłym roku przeprowadzono dwa projekty: “Częstochowa moja przyszłość”, którym objęto uczniów klas szóstych szkół podstawowych, oraz “Szkoła marzeń”, realizowany w Gimnazjum w Starczy. Na dniach rozpoczną się warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej szkół częstochowskich. – Współpracę z nami może podjąć każda palcówka edukacyjna – zachęca M. Kręciwilk. Zrealizowano również projekt dla dorosłych: “Jak rozpocząć działalność gospodarczą i odnieść sukces krok po kroku”, który cieszył się dużym zainteresowaniem (I termin – 15.12.2005, II termin – 12.01.2006). Do tej pory w GCI zarejestrowało się ponad 300 osób. – Połowa z nich ma zamiar rozpocząć działalność gospodarczą – mówi M. Kręciwilk.

Agencja Rozwoju Regionalnego i Gminne Centrum Informacji
ul. Nowowiejskiego 26, Częstochowa, tel./fax. (034) 360-56-88, 360-57-47, www.gci.czestochowa.pl
www.arr.czestochowa.pl

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *