Jaki był, jaki będzie


prof. dr hab. Janusz Berdowski – rektor Akademii im. Jana Długosza:

Był to pierwszy rok funkcjonowania uczelni pod nowym szyldem – Akademii im. Jana Długosza. Byliśmy tym troszeczkę zdeprymowani, ale doszły też nowe obowiązki, nowa jakość kształcenia studentów, badań naukowych, co na pewno zwiększyło możliwości uczelni, zarówno w kraju, jak i za granicą. Był to pierwszy rok funkcjonowania funduszy unijnych w tak szerokim zakresie. Dużo zmieniło się pod względem prawnym, legislacyjnym, bo w lutym nowelizowaliśmy w znacznym stopniu statut uczelni, a od września weszła w życie nowa ustawa o Szkolnictwie Wyższym.
Były to zmiany skokowe. Uczelnia ciągle się rozwijała, zarówno pod względem zdobywania tytułów naukowych, doktoratów, jak i otrzymywania nowych uprawnień. Otworzyliśmy nowy kierunek- malarstwo na Wydziale Wychowania Artystycznego.
Dziś mamy aż 18 kierunków kształcenia, to znacznie więcej niż posiada niejeden uniwersytet i niejedna politechnika. Przygotowaliśmy już cztery wnioski potrzebne do utworzenia kolejnych kierunków. Gdyby Ministerstwo dało nam zgodę, mielibyśmy już 22 kierunki. To, co najważniejsze, to pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydane czternastu kierunkom naszej uczelni. Ocenie też podlegać następne kierunki.
Mieliśmy wizyty na filologiach obcych, czekamy na ich wyniki. Zrobiliśmy bardzo dużo w zakresie osiągnięć naukowych. Wielu pracowników uzyskało stopnie doktora, doktora habilitowanego czy też profesora i muszę nieskromnie powiedzieć, że ja też mieszczę się w tym gronie. W ostatnim półroczu czterech pracowników uzyskało tytuł profesorski.
Oczywiście modernizowaliśmy i rozbudowywaliśmy bazę lokalową, aparaturową, w tym nowe laboratoria. Mamy magisterską informatykę. Wiele uczelni państwowych ma jeszcze informatykę na poziomie licencjackim.
Jeśli chodzi o 2006 rok, to na pewno będziemy próbowali uruchomić sukcesywnie te cztery kierunki, o których mówiłem, to nie jest łatwe, bo trzeba uzyskać zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a później Ministerstwa. Mam nadzieję, że niektóre kierunki, dostaną uprawnienia do nadawania tytułu doktora. Na pewno wyjdą z uczelni dwa wnioski dotyczące nadawania tytułu doktora habilitowanego na kierunkach: fizyka i historia.
Myślimy o podniesieniu dwóch kierunków licencjackich do poziomu magisterskiego: biotechnologii i politologii. Myślę, że będzie to rok pomyślny na wielu płaszczyznach działalności i że zrobimy milowy krok w kierunku powstania uniwersytetu, na razie przymiotnikowego. W województwie śląskim jesteśmy czwartą uczelnią z 36, a pod względem uczelni humanistycznych jesteśmy po Uniwersytecie Śląskim drugą, o czym często się zapomina. Miejmy nadzieję, że dojdziemy też w końcu do upragnionej setki profesorów mianowanych, pierwszoetatowych.
Not.

ANNA WOJTYSIAK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *