IX edycja konkursu na „Szkolną Gazetę z dodatkiem ekologicznym”


Przypominamy

Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska”, Liga Ochrony Przyrody w Częstochowie i Regionalny Ośrodek doskonalenia Nauczycieli „WOM” zapraszają uczniów szkół częstochowskich i powiatu częstochowskiego do udziału w dziewiątej edycji konkursu „Szkolna Gazeta z dodatkiem ekologicznym”.
Cele konkursu:
– Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.
– Popularyzowanie piękna naszej Ojczyzny.
– Pielęgnowanie pisowni i mowy polskiej.
– Zapoznanie z zawodem dziennikarza, sposobami i formami jego pracy.

Regulamin konkursu
– Gazeta powinna składać się co najmniej z 8 stron formatu A-4 lub 12 A-5.
– Do oceny należy zgłosić tylko jedną gazetę.
– W gazecie powinno uwzględnić się różne formy dziennikarskie: wywiad, artykuł problemowy, felieton, interwencja, reportaż, informacja i rozrywka (krzyżówka, dowcip).
– Ilość zdjęć nie może przekroczyć jednej czwartej powierzchni całego wydawnictwa.
– Problematyka poruszana w gazecie musi dotyczyć ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na piękno i problemy Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub własnego regionu.
– Termin składania gazet: do 30 maja 2010 r., w redakcji „Gazety Częstochowskiej”, ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa lub w siedzibie LOP, ul. Czartoryskiego 28, Częstochowa.

Kategorie konkursu
I ﷓ szkoły podstawowe klasy I-III
II ﷓ szkoły podstawowe klasy IV-VI
III ﷓ gimnazja
IV ﷓ licea

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *