Imię AK dla częstochowskiego Gimnazjum nr 3


25 listopada 1943 roku Armia Krajowa, pomimo działania w podziemiu, zdołała wydać Biuletyn Informacyjny (był to organ AK) w nakładzie 50 tys. egzemplarzy. Tego samego dnia, ale 60 kat później, w roku 2003, społeczność Gimnazjum Nr 3 w Częstochowie przy ul. Schillera 5 przeżywała uroczystość związaną z przyjęciem imienia Armii Krajowej.

25 listopada 1943 roku Armia Krajowa, pomimo działania w podziemiu, zdołała wydać Biuletyn Informacyjny (był to organ AK) w nakładzie 50 tys. egzemplarzy. Tego samego dnia, ale 60 kat później, w roku 2003, społeczność Gimnazjum Nr 3 w Częstochowie przy ul. Schillera 5 przeżywała uroczystość związaną z przyjęciem imienia Armii Krajowej.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym p.w. NMP Częstochowskiej z modlitwą w intencji poległych, zmarłych oraz żyjących żołnierzy Armii Krajowej. Ofiarowanie Eucharystii w asyście ks. Władysława Golisa – kapelana Szarych Szeregów, ks. M. Majchrzaka oraz ks. proboszcza K. Jacnackiego – przeprowadził i homilię wygłosił ks. inf. dr Marian Mikołajczyk – kapelan ŚZŻAK Okręgu Częstochowa. Duszpasterz, głosząc słowo Boże, nie szczędził słów uznania dla bohaterstwa żołnierzy niepodległości, jakim się wykazali w walce o wolną Polskę.
Podczas Mszy św. miał miejsce podniosły akt poświęcenia sztandaru szkoły. Nowo poświęcony sztandar w asyście innych pocztów sztandarowych, na barkach oficera Jana Kubickiego chorążego pocztu sztandarowego ŚZŻAK, przeniesiony został do gmachu gimnazjum. Tutaj, za pośrednictwem dyrektor Janiny Kamińskiej, sztandar przekazany został młodzieży, która złożyła uroczyste ślubowanie na wierność sztandarowi. Pierwszymi, którzy szkolny poczet sztandaru stanowili są: Bartłomiej Małasiewicz – chorąży pocztu, Karolina Konopczyk oraz Karolina Michalczyk.
Równie podniosły przebieg miał akt odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej fakt nadania gimnazjum imienia Armii Krajowej. Odsłonięcia dokonał członek Zarządu Głównego ŚZŻAK Miron Gospodarek, natomiast aktu poświęcenia dokonał ks. kapelan Golis. Świadkami przebiegu uroczystości – w wypełnionej po brzegi sali byli zaproszeni nauczyciele z innych szkół oraz młodzież zaprzyjaźnionych gimnazjów. Zabierając głos, prezydent Częstochowy Tadeusza Wrony, wskazał na przymioty żołnierzy Armii Krajowej i ich ofiarę złożoną Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Te słowa skłaniały do głębokiej refleksyjnej zadumy, w której kryło się pytanie – co by było z naszym krajem, gdyby nie heroizm żołnierzy spod znaku Polski Walczącej? A znak Polski Walczącej jest znakiem rozpoznawczym AK i teraz wraz z godłem państwowym zdobi gimnazjalny sztandar.
Zebrani z uwagą wysłuchali historii działalności AK na terenie Częstochowy i Ziemi Częstochowskiej, którą przedstawił przedstawiciel ŚZŻAK por. Wojciech Zaleski.
Przed wręczeniem przez przewodniczącego Rady Miasta Ryszarda Szczukę aktu nadania szkole imienia Armii Krajowej, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Marika Miller oraz Konrad Maruszczyk złożyli wzruszające zobowiązanie wobec patrona szkoły. Spośród zaproszonych gości, głos zabierali także: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Jarosław Grzybowski, Edward Otrębski – prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK, Grzegorz Sikora – prezes ZNP, Wiesław Brągoszewski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej “Północ”, ks. proboszcz oraz przewodniczący Rady Rodziców – Marek Gruszka i wyrazili zadowolenie z nadania gimnazjum imienia tej wielce zasłużonej dla Polski niepodległościowej organizacji jaką była 400 tysięczna, podziemna Armia Krajowa. Por. Zygmunt Łęski – żołnierz Szarych Szeregów -przywołał z kolei własne wspomnienia i przez ich pryzmat opisał epopeję niepodległościowych walk. Patriotyczny charakter wystroju szkoły przygotowany przez M. Kocik-Kowalczuk, jednocześnie informował o okresie zmagań żołnierzy AK z wrogami naszej tożsamości narodowej.
Ukoronowaniem uroczystości była część artystyczna. Ciekawie opracowana przez panie M. Orłowską oraz Izę Gwiazdowicz inscenizacja słowno-muzycznego spektaklu pt. “Niezwyciężeni”, pozwoliła na pokazanie dramaturgii 2040 mrocznych dni zmagań z okupantem niemieckim. Aktorskie sekwencje grane przez uczniów zostały tematycznie oparte o wywiad prowadzony “po wojnie” z wdową po żołnierzu Armii Krajowej, która od pierwszych dni napaści Niemiec hitlerowskich i Związku Radzieckiego na Polskę była świadkiem wojennych wydarzeń. Chór prowadzony przez Edytę Oracz śpiewał wojskowe, partyzanckie i patriotyczne piosenki opowiadające tematy prowadzonego wywiadu.
Do listy zasłużonych w przygotowanie obchodów nadania szkole imienia Armii Krajowej dopisać także Katarzynę Raczek-Matys oraz Elwirę Rogowską, które opracowały wystawę prac młodzieży, a także wystawę historycznych dokumentów z lat wojny lub z okresu powojennego tematycznie związanych z upamiętnianiem żołnierzy niepodległości. Materiały na wystawę udostępnili – Tadeusz Sączek (medale i monety), Jan Kubicki (różnego rodzaju dokumenty) oraz autor artykułu, który podarował szkole 13 pozycji w formie drukowanych ulotek, obwieszczeń, instrukcji.
Owe świętowanie było wspaniałą lekcją wychowania w patriotycznego. Podziękowania za przygotowanie i poprowadzenie tej swoistej lekcji historii należałoby także złożyć nauczycielkom gimnazjum: E. Skwarze, W. Grzelak, wicedyrektor Iwonie Szczerbie oraz Beacie Strzeleckiej.

TADEUSZ GAŁECKI

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *