EKOGMINA. Skutecznie pracują dla dobra ekologii


O inwestycjach i działaniach na rzecz przyrody rozmawiamy z wójtem Gminy Kłomnice Piotrem Juszczykiem.

 

 

Panie Wójcie, o gminie Kłomnice mówi się coraz więcej w perspektywie jej ekologicznej działalności. Skąd takie pomysły i założenia?

‑  Dla mnie osobiście ekologia to coś więcej niż tylko slogan czy moda. Jest to przed wszystkim styl bycia, odpowiedzialność za swoje działania. Prowadzenie swojego życia w taki sposób, by nie być w konflikcie z naturą. W dzisiejszych czasach jest to szalenie trudne. Rozwój infrastruktury miast, postęp technologiczny – to wszystko ułatwia nam życie, jednocześnie zaciemnia nam obraz degradacji, jaką po części czynimy. I tu należy się zatrzymać, rozejrzeć i sprawdzić, czy po sobie nie posprzątać. My to robimy właśnie u nas w gminie.

 

Co dokładnie Państwo „sprzątacie”? Jakie działania Pan, jako Wójt podjął, aby mieszkańcom gminy Kłomnice żyło się bardziej „eko”?

‑ Taką jedną z podstawowych akcji jest usuwanie azbestu z dachów naszych domostw. Od roku 2014, w tym także w roku 2019 gmina Kłomnice realizowała program odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest z posesji prywatnych. Odebrano je z 52 posesji w ilości 104 tony. Środki na realizację tego zadania pochodziły w całości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na ten cel wydano 38.243 zł.

 

To tylko jeden z elementów szerzej zakrojonej akcji ekologicznej w gminie. Wiem, że gmina walczy również ze smogiem.

‑  Tak, to prawda. Gmina Kłomnice jak i inne gminy w Polsce odczuwa także problem smogu, dlatego jeszcze przed powstaniem rządowego programu „Czyste powietrze” Gmina Kłomnice prowadziła działania związane z dofinansowaniem wymiany kotłów grzewczych z udziałem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu gminy. Na ten cel w latach 2017-2018 gmina wydała ponad milion złotych, z czego udział środków własnych wynosił ponad 300 tys. zł. W ramach działań związanych z ochroną powietrza staramy się stale reagować na wezwania dotyczące podejrzenia spalania odpadów w przydomowych kotłach grzewczych. Niezbędna jest także edukacja i informowanie mieszkańców o zakazie spalania odpadów w przydomowych piecach. Gmina stara się docierać do mieszkańców poprzez artykuły w lokalnej gazecie oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej gminy. Zachęcamy również mieszkańców do udziału w prowadzonym przez WFOŚ programie „Czyste powietrze”, przekazując im niezbędne informacje o warunkach dofinansowania.

 

A czy gmina prowadzi jakieś inwestycje infrastrukturalne związane z ekologią?

‑  Od wielu lat w gminie, w jej północnej części powyżej linii kolejowej, był problem z kiepską jakością wody pitnej. W miejscowości Zdrowa budowane jest nowe ujęcie wody w celu poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom. Jest to inwestycja trzyletnia, rozpoczęta w 2017 roku wykonaniem odwiertów. W bieżącym roku planowane jest zakończenie tej inwestycji.

 

Z jakimi jeszcze problemami spotyka się Pan każdego dnia, jeśli chodzi o ochronę środowiska?

‑  Prawdziwą plagą jest wywożenie śmieci do lasu. I, niestety, jak informują mnie mieszkańcy często nie robią tego „swoi”, a przyjezdni. Gmina Kłomnice koncentruje się na uprzątaniu dzikich wysypisk śmieci. Kładziemy duży nacisk na działania zapobiegające powstaniu takich wysypisk. m.in. gmina planuje zakupić fotopułapki, które umieszczone zostaną w newralgicznych miejscach. Gmina Kłomnice prowadzi także działania informacyjno-edukacyjne związane z prawidłową segregacją odpadów, poprzez ulotki informacyjne. Współpracujemy także z placówkami oświatowymi – szkołami i przedszkolami w ramach corocznej akcji sprzątania świata. Gmina oraz placówki oświatowe uczestniczą w akcjach mających na celu uzupełnianie i odnawianie zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych. Co roku prowadzimy przegląd gniazd bocianich i w razie potrzeby ich konserwację, odbudowę i budowę nowych gniazd.

 

I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, czyli akcji „Słodka Gmina Kłomnice”. Na czym polega to całe przedsięwzięcie?

‑  „Słodka Gmina Kłomnice” to nie pojedynczy zryw, to cała dobrze przemyślana promocja ekologicznego podejścia do naszego życia. To projekt mający na celu uwrażliwienie mieszkańców na problemy naszej przyszłej egzystencji. Ktoś kiedyś powiedział, że bez pszczół nie będzie życia na świecie. I my o tym informujemy. „Słodka Gmina Kłomnice” to projekt mówiący o pszczołach, ich zadaniu, jakie spełniają przyrodzie, jak również o tym, jak im nie szkodzić i jak im pomagać. Jest to też forma integracji producentów miodu i artykułów pochodzenia pszczelego z terenu gminy Kłomnice.

 

Jakie działania zostały dotychczas podjęte w tym temacie?

‑  W roku 2019 została wymyślona i zaplanowano cała koncepcja. Zaprezentowane zostało logo projektu, nawiązano współpracę pomiędzy pszczelarzami a gminą. Odbyła się pierwsza plenerowa impreza „Święto Pszczoły”. W tej chwili przygotowujemy się do drugiej edycji. Podejmowane są działania edukacyjne, piszemy wnioski o dofinansowanie na nasadzenia miododajnych roślin. Działań jest wiele, długo można by wymieniać.

 

Czyli gmina Kłomnice powoli staje się liderem ekologii w regionie? Czy możemy tak powiedzieć?

‑  Czy liderem? Nie wiem, czy możemy się tak nazwać w chwili obecnej. Na pewno ciężko pracujemy, by takim liderem stać się w przyszłości. Chcemy stać się miejscem czystym i przyjaznym dla mieszkańców. To przekłada się i na komfort życia i na jego długość. A to przecież najważniejsze. Chcę za jakiś niedługi czas powiedzieć, że gmina Kłomnice to „EKOgmina”. Chciałbym podziękować Pani Redaktor za zaproszenie i przeprowadzenie tego wywiadu. Cieszy fakt, że jako czasopismo regionalne, czujecie się Państwo również odpowiedzialni za kwestie ekologiczne i o nich piszecie. Bez Was o naszych działaniach i doświadczeniach nikt by nie usłyszał. A tak o „Słodkiej Gminie Kłomnice” znów usłyszą wszyscy.

 

Panie Wójcie, serdecznie dziękuję za rozmowę.

‑  Ja również dziękuję i do zobaczenia.

Rozmawiała

URSZULA GIŻYŃSKA

 

 

 

 

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

 

Urszula Giżyńska

Redaktor Naczelny Gazety Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code