DWA UNIWERSYTETY WE MGLE


Prof. Janusz Szopa, rektor Politechniki Częstochowskiej, zapowiedział tworzenie Uniwersytetu Technicznego, rektor WSP prof. Ryszard Szwed nadal zamierza walczyć o utworzenie Uniwersytetu na bazie uczelni pedagogicznej; władze miasta zadeklarowały chęć pomocy, a politycy lokalni wsparcie. Ogólnie było miło. Tak wyglądało, zorganizowane przez prezydenta Wiesława Marasa, spotkanie, 10 XII, w sprawie perspektyw powołania Uniwersytetu Częstochowskiego.

Prof. Janusz Szopa, rektor Politechniki Częstochowskiej, zapowiedział tworzenie Uniwersytetu Technicznego, rektor WSP prof. Ryszard Szwed nadal zamierza walczyć o utworzenie Uniwersytetu na bazie uczelni pedagogicznej; władze miasta zadeklarowały chęć pomocy, a politycy lokalni wsparcie. Ogólnie było miło. Tak wyglądało, zorganizowane przez prezydenta Wiesława Marasa, spotkanie, 10 XII, w sprawie perspektyw powołania Uniwersytetu Częstochowskiego.
Debatę w sali Rady Miasta rozpoczęło zadanie pytań przez prowadzącego – prezydenta Marasa. “Co w przyszłości miałoby przekonać młodzież, by wybrała ofertę studiów w naszym mieście? W jakich warunkach młodzież będzie mogła zdobywać u nas wiedzę? Jakie jeszcze, prócz zapewnienia mieszkań, warunki trzeba spełnić, by ściągnąć kadrę naukowców?”
Odpowiedzieli rektorzy. Rektor Politechniki pochwalił się 50-letnią historią, 6 wydziałami, 14 kierunkami (w najbliższym czasie tworzonych będzie jeszcze pięć nowych kierunków), 135 samodzielnymi pracownikami naukowymi, w tym 24 profesorami zwyczajnymi, 23 tys. studentów. 2/3 pieniędzy Politechnika wypracowuje sama, 1/3 pochodzi z dotacji MEN. Prof Janusz Szopa przedstawił opinię Senatu – Politechnika ma zamiar ubiegać się o statut Uniwersytetu o profilu technicznym.
WSP – jak przedstawił prof. Ryszard Szwed – w ciągu ostatnich lat przekształciła się ze szkoły pedagogicznej w liczącą się w kraju uczelnię. Ma 17 tys. studentów i 550 pracowników naukowych, 4 wydziały i 15 kierunków. 53% budżetu pochodzi ze środków wypracowanych przez uczelnie. Rektor przyznał, że uczelnia nie spełnia jeszcze kryterium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dotyczących tworzenia uniwersytetu. Brak jest odpowiedniej liczby profesorów. Poważnym problemem jest baza uczelniana. Z siedmiu posiadanych budynków tylko jeden budowany był z myślą o szkole wyższej, pozostałe, to obiekty zaadoptowane. Wobec trzech budynków zgłaszane są roszczenia reprywatyzacyjne. Prof. Szwed podkreślił, że nadal aktualny jest cel – przekształcenie WSP w Uniwersytet. To co zamierza zrobić uczelnia, to wzmocnić się kadrowo i bazowo.
“Staraliśmy się o uniwersytet państwowy, teraz już się mówi o dwóch uniwersytetach” – zauważył poseł SLD Jacek Kasprzyk. Opowiadał się za zaangażowaniem środowiska samorządowego w pomoc uczelniom. “Ale nie może być wyścigu, kto ma być pierwszym uniwersytetem”. Były poseł Tadeusz Wrona podkreślając, że prace w sejmowej Komisji Edukacji w zeszłej kadencji zablokowali posłowie SLD, dodał, że “od tej pory wiele się zmieniło. Są nowe propozycje – postała Akademia Polonijna, tworzy się nowa oferta Politechniki”. Wiceprzewodniczący Rady Jarosław Grzybowski, chwaląc inicjatywę prezydenta Marasa, zadeklarował: “Jesteśmy w stanie znaleźć co roku w zasobach mieszkanie dla kadry naukowej”. Radna, była prezydent Halina Rozpondek z żalem mówiła o braku pomocy państwa w ramach programu “Dialog i rozwój” (program dla miast tracących statut wojewódzkich), która mogła dać Częstochowie uniwersytet. Śladem Grzybowskiego deklarowała pomoc ze strony samorządu.
Dyskusje zamykały głosy dwóch senatorów. Prof. January Bień mówił o konieczności odpowiedzenia sobie, jaki to ma być uniwersytet, by odpowiadał współczesnym wyzwaniom. Senator Grzegorz Lipowski mówił o swoim praktycznym zaangażowaniu w prace nad powstaniem państwowego Uniwersytetu. Przez cały czas trwania spotkania taktowne milczenie zachowywał poseł Szymon Giżyński. Dziennikarze domyślili się, że w ten sposób wyraził swoje zdziwienie brakiem zaproszenia na debatę dla przewodniczącego Rady Fundacji Na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, Ireneusza Gębskiego.
Milczała także, choć pewnie z innych względów niż poseł PiS, druga częstochowska reprezentantka w sejmowej Komisji Edukacji, poseł Danuta Polak.
Konkrety padły w podsumowującym debatę wystąpieniu prezydenta Marasa. Obiecał, że wkrótce zarząd przedstawi Radzie pewne propozycje. Sygnalizował przekazanie nieruchomości pod budowę domów dla kadry. Obiecał także wsparcie dla idei budowy Akademickiego Centrum Sportowego, liczy tu na dotacje z Totalizatora Sportowego.

JAROSŁAW KAPSA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *