Centrum Wsparcia Rodziny w nowej siedzibie


27 lutego 2019 roku, przy ul. Sułkowskiego w Częstochowie, miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Centrum działa w strukturze Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”.

Gości powitała prezes Stowarzyszenia – Lidia Zeller (na pierwszym zdjęciu, od prawej strony; wywiad z panią prezes w następnym numerze). Pracownicy Centrum przygotowali wspaniały poczęstunek z punktem kulminacyjnym – smakowitym tortem okolicznościowym i domowymi wypiekami. Pięknie i nowocześnie urządzony budynek zaprezentowały nam panie: pracownicy socjalni – Joanna Polis i Iza Dziewior. Natomiast o najnowszej pracowni terapeutycznej, w której przeprowadza się dogoterapię, opowiedziała nam psycholog Izabela Krasieńska.

Centrum realizuje ważne społecznie zadania wobec rodzin zastępczych poprzez wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i prawne. Są to:
– prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
– organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
– zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
– praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny,
– objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
– udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej poprzez wspieranie procesu usamodzielnienia,
– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
– prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, oraz realizacja innych zadań przewidzianych dla organizatora pieczy zastępczej i podmiotu organizującego pracę z rodziną, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu szukania dla nich rodzin przysposabiających
– współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami itp.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *