Fundusz szkoli energetyków gminnych


W styczniu i lutym br. Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczęli cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych.

Jest to realizacja projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, prowadzonego są na terenie całej Polski przez Doradców Energetycznych i przeznaczonego dla osób rekomendowanych przez gminy do pełnienia roli gospodarza zajmującego się całością zagadnień związanych z gospodarowaniem energią na poziomie samorządu.
W pierwszej grupie zebrało się 26 osób z 14 gmin województwa śląskiego. Słuchacze zostali zapoznani z tematyką planowania w poszczególnych obszarach związanych z efektywnością energetyczną, zagadnieniami dotyczącymi gmin samowystarczalnych energetycznie i klastrów energii. Drugiego dnia przedstawiono temat termomodernizacji budynków, systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz kosztów zużycia energii w gminie. W kolejnych dniach szkoleniowych przedstawione zostaną informacje na temat m.in. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, Programu Czyste Powietrze, Odnawialnych Źródeł Energii, elektromobilności oraz źródeł finansowania inwestycji.
Doradcy Energetyczni przeszkolą 4 grupy kandydatów na energetyków gminnych (ok. 125 osób z ponad 70 gmin). Cały cykl szkoleń zakończy się 20 kwietnia br. Na każdą grupę przypada 6 dni szkoleniowych.

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

GAW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *