Bezpieczny przepływ informacji


I Urząd Pracy w Polsce z certyfikatem ISO 27001:2005

W trakcie konferencji “Częstochowski rynek pracy – szanse i bariery” w sali sesyjnej Urzędu Miasta dyrektor Andrzej Perliński odebrał certyfikat ISO 27001:2005 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Jest to pierwsza tego typu jednostka w kraju, która uzyskała taki dokument.

Częstochowski PUP obsługuje 246.890 mieszkańców miasta oraz 133.729 z szesnastu gmin powiatu. Cztery z nich podlegają filii w Koniecpolu. W 2006 r. wydano kwotę 16.398.600 zł., pomagając 4.727 osób. W roku bieżącym na realizację programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową przewidziano ponad 21 milionów złotych.
Przygotowania pod kątem certyfikacji trwały około trzech miesięcy. Posiadanie ISO 27001 potwierdza, że praca instytucji opiera się na uporządkowanych regułach, jeśli chodzi o zabezpieczenie przepływu, jak i bezpieczeństwo samych informacji. Wszystkie procedury miały na celu zwiększenie świadomości pracowników. Korzyści z tego płyną również dla interesantów, którzy mogą być pewni, że ich dane są właściwie chronione. Przeprowadzenie koniecznych czynności kosztowało PUP około siedem tysięcy złotych. – To nie jest duża kwota, a korzyści z posiadania certyfikatu są wymierne. Dzięki temu mamy pewność, że system obiegu dokumentów jest u nas uporządkowany – mówi dyr. Perliński.
PUP jest kolejną jednostką administracyjną, pod zwierzchnictwem prezydenta Częstochowy, która posiada certyfikat ISO. Oprócz samego Urzędu Miasta uzyskały go wcześniej: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne oraz Cmentarz Komunalny.
Sytuacja na rynku pracy w Częstochowie, według danych Urzędu, wygląda dość optymistycznie. Stopa bezrobocia z roku na rok jest niższa, w grudniu 2006 wyniosła 13,5 proc. Jest to wynik niższy niż średnia krajowa (14,9 proc.), jednak gorszy w skali województwa śląskiego (12,8 proc.). W powiecie częstochowskim tendencja jest również spadkowa, jednak 19,6 proc. raczej nie zadowala. Przeprowadzono też badania wśród pracodawców. Analiza wykazała, że 60,8 proc. pracowników odchodzi na własną prośbę, 25,7 proc. z powodu wyjazdu za granicę. Zdecydowana większość ankietowanych (83,3) zadeklarowała, że do końca bieżącego roku nie planuje zwolnień. 78 proc. zamierza zatrudnić nowych pracowników, ale tylko 17,7 proc. skorzysta z pomocy PUP. Interesujące są wyniki co do wymagań stawianych przed kandydatami. Zdecydowana większość respondentów nie wymaga znajomości języków obcych (83), podstaw obsługi komputera (70,1), prawa jazdy kategorii B (59,6) oraz doświadczenia zawodowego (51,5).
Prawdziwość wyników zostanie teraz sprawdzona przez najbardziej obiektywnego recenzenta – czas.

ŁuGi

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *