ankieterzy wypytają częstochowian


Urząd Statystyczny w Katowicach rozpoczął badania ankietowe dotyczące warunków życia ludności, uczestnictwa w podróżach krajowych i zagranicznych oraz wykorzystania technologii informacyjno – telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Ankieterzy mogą zapukać do drzwi mieszkańców całego województwa śląskiego.

Na terenie województwa śląskiego badanie realizują pracownicy Urzędu Statycznego w Katowicach – ankieterzy statystyki publicznej. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań.
Badania mają formę bezpośredniego wywiadu z respondentem ze wspomaganiem komputerowym lub z użyciem formularza papierowego.
Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.
Badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Katowicach, także na terenie Częstochowy są realizowane w następujących terminach:

– EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI
3 kwietnia – 31 maja 2017 r.
– UCZESTNICTWO W PODRÓŻACH KRAJOWYCH/ZAGRANICZNYCH
1 kwietnia – 20 kwietnia 2017 r.
– WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII  INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH W GOSPODARSTWACH  DOMOWYCH
3 kwietnia – 31 maja 2017 r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:
32 77 91 291, 695 255 244  bądź adresem mailowym d.gwozdz@stat.gov.pl
 

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *