Przebudowa ulic na Stradomiu w Częstochowie


W ostatnim czasie największą oddaną do użytku inwestycją na Stradomiu była przebudowa ulic: Artyleryjskiej i Kościelnej. Prace objęły odcinek od ul. Matejki do przedłużenia ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej. Na miejscu powstała nowa jezdnia oraz chodniki po obydwu stronach ul. Artyleryjskiej i po jednej stronie ul. Kościelnej.

Przebudowano ponadto: kanalizację deszczową i część przyłączy związanych z kanalizacją sanitarną. Zmodernizowane zostały skrzyżowania z drogami poprzecznymi przylegającymi do ul. Artyleryjskiej i Kościelnej. Docelowo uspokoi to ruch oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania na Stradomiu (koszt całości to blisko 6,5 mln zł z dofinansowaniem w połowie z Funduszu Dróg Samorządowych). W ramach rozszerzenia zakresu prac ulica Kościelna przebudowana została jednocześnie na dalszym odcinku: od skrzyżowania z przedłużeniem ul. Jagiellońskiej do Kościelnej (czyli od okolic kościoła) do ul. Chopina. Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na roboty, w najbliższym czasie pracami objęty zostanie pozostały  fragment ul. Kościelnej wymagający interwencji budowlanej: od skrzyżowania z ul. Piastowską do kładki nad rzeką Stradomką.

Dodatkowo, w ramach jednego z poprzednich pakietów inwestycji lokalnych w programie Lepsza Komunikacja w Częstochowie, zrealizowana została budowa miejsc parkingowych przy ul. Piastowskiej wraz z postojem Taxi.

Obecnie, w związku z kontynuacją inwestycji zrealizowanej w części przed dwoma laty, w ciągu ul. Polnej przebudowywany jest odcinek drogi od ul. Pirotechników do ul. Skrzetuskiego.

W planach są kolejne inwestycje drogowe na Stradomiu. Po przeprowadzeniu stosownych uzgodnień i formalności możliwa będzie przebudowa m.in. ul. Oficerskiej na odcinku od ul. Łączności do ul. Skrzetuskiego.

fot. MZDiT

Stradom ul. Kościelna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code