WYSADZONO KOMIN W CEMENTOWNI RUDNIKI


Po blisko 60. latach swojego istnienia do historii przeszedł komin pieców obrotowych nr 1 i nr 2 w Cementowni Rudniki. Przez ponad pół wieku wraz ze swoim „bratem bliźniakiem”, obsługującym sąsiednie piece obrotowe nr 3
i nr 4, był symbolem krajobrazu Rudnik i najwyższym obiektem górującym w panoramie Zakładu. Obiekt eksploatowano od roku 1965, kiedy pracę rozpoczęły pierwsze piece obrotowe w Cementowni Rudniki. Zmiany technologiczne w Zakładzie na przestrzeni ostatnich kilku lat, będące skutkiem wielomilionowych inwestycji unowocześniających proces produkcyjny, przyczyniły się do likwidacji nieużywanego już komina.

 

19 listopada 2020 roku zrealizowano likwidację komina metodą strzałową. Wyburzony komin żelbetowy miał 60 metrów wysokości i pierwotnie posiadał 2 galerie obwodowe na wysokościach około 30 i 57 metrów. Jego wygląd w ostatnich latach był efektem remontu, który przeszedł w 2008 roku. W trakcie prac komin doposażono w trzecią galerię obwodową na wysokości około 40 m w celu umieszczenia urządzeń do pomiarów emisji. Obiekt zyskał także nowe dzienne oznakowanie przeszkodowe (biało-czerwone pasy) oraz nocne oznakowanie przeszkodowe (czerwone oświetlenie na najwyższej galerii), które było istotne z racji bliskiej lokalizacji lotniska w Rudnikach. Późniejsze wyłączenie ostatniego z pieców obrotowych, które obsługiwał, spowodowało, że komin nie był już używany. W trakcie prac rozbiórkowych w Cementowni wyznaczono stosowną strefę zamkniętą,  która zagwarantowała bezpieczeństwo wszystkim pracownikom.

Przed operacją zgodnie z procedurami bezpieczeństwa wydano kilka sygnałów ostrzegawczych i planowo o godzinie 15:00 rozległ się huk eksplodujących ładunków. Obiekt postanowiono skierować na północny-zachód, ponieważ w tym kierunku znajdował się pusty teren na odcinku dłuższym od wysokości wysadzanego komina. Bliskość czynnych obiektów wymusiła przygotowanie nasypów amortyzacyjnych, których zadaniem było złagodzenie drgań terenu wskutek uderzenia upadającego komina o powierzchnię gruntu. Trzon komina upadł zgodnie z założeniami specjalistów nadzorujących prace. Niniejsze wysadzanie należało do szczególnie odpowiedzialnych z racji jego realizacji na terenie działającego zakładu produkcyjnego i w bliskim sąsiedztwie czynnych instalacji.

Ostatnie lata w Cementowni Rudniki były okresem ważnej inwestycji, polegającej na budowie nowej linii wypału klinkieru. Pozwala ona na utrzymanie dotychczasowej zdolności produkcyjnej Cementowni przy ograniczeniu emisji pyłów i gazów, podniesieniu konkurencyjności Zakładu a także uzyskaniu cementów spełniających najwyższe wymagania jakościowe. W ramach inwestycji powstał nowy piec obrotowy nr 5 do wypału klinkieru, który zastąpił wszystkie dotychczas eksploatowane jednostki. Nowy piec wykorzystuje komin byłych pieców nr 3 i nr 4, dlatego komin pieców nr 1 i nr 2 stał się zbyteczny. Najbardziej imponującym elementem powstałej linii jest wieża wymienników ciepła, przekraczająca swoją wysokością 100 metrów. Wieża jest obecnie najwyższym obiektem w Gminie Rędziny i stała się najbardziej imponującą budowlą w okolicy. Przeprowadzona modernizacja Cementowni zapewnia wieloletnie funkcjonowanie Zakładu Cemex Polska w Rudnikach, który jest ważnym partnerem lokalnej społeczności, angażującym się w rozwój licznych inicjatyw.

Cezary Miłoś

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.