Album o historii OSP Mstów


Na historycznym sztandarze OSP Mstów z 1933 r. widnieje dewiza: W jedności siła. Taki też jest tytuł nowego albumu o historii i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mstów w latach 1912-2020, który ukazał się przy pomocy Urzędu Gminy Mstów.  

 

Na terenie Gminy Mstów istnieje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w: Mstowie, Jaskrowie, Kobyłczycach, Krasicach, Kucharach, Małusach Małych, Małusach Wielkich, Mokrzeszy, Siedlcu i Zawadzie. Wiele lat (1956 – 2003) funkcjonowała również jednostka OSP Srocko.

Dzisiaj szeregi gminnych strażaków tworzy ok. 150 osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Wśród nich jest ok. 40 ratowników medycznych. Z ramienia samorządu podlegają oni Wójtowi Gminy Mstów. Ich przełożonymi w gminie są również: Wiesław Kyzioł – Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marek Wróbel, Komendant Gminny tego związku. W latach 2009–2019 wszystkie jednostki OSP wyjeżdżały do ponad 3150 zdarzeń. Poza akcjami ratowniczo- gaśniczymi były to m. in. wypadki komunikacyjne, na wodzie, poszukiwawcze oraz akcje usuwania skutków wichur, zalań, powodzi.

Pierwsza jednostka OSP na terenie dzisiejszej gminy powstała w Mstowie (1912 r.) Później dołączyły do niej jednostki w Mokrzeszy (1925 r.), Małusach Wielkich (1926 r.), Krasicach (1930 r.), Jaskrowie (1936 r.), Kucharach (1947 r.), Kobyłczycach (1953 r.), Zawadzie (1953 r.), Siedlcu (1956 r.) i Małusach Małych (1984 r.). W 1956 r. powstała również jednostka w Srocku, będąca obecnie w zawieszeniu. Zgodnie z polską ustawą o ochronie przeciwpożarowej OSP finansowane są z budżetu państwa, budżetów samorządów terytorialnych i dotacji wybranych instytucji.

 

Album został wydany na zlecenie Gminy Mstów, do nabycia w siedzibie Urzędu (kontakt: Adam Równiak, arowniak@mstow.pl , tel. 34 3284-005 wew.53). Objętość: 136 stron, twarda okładka.

Wydawca: „ALATUS Media – Jerzy Pleszyniak”

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.