Okrągły stół dla Parku


Marszałek Jakub Chełstowski powołał Wojewódzką Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego. Zapowiedział także powstanie okrągłego stołu dla Parku Śląskiego.

Rada ds. Parku Śląskie jest organem opiniodawczo – doradczym działającym przy marszałku województwa. Do jej zadań należy rozpoznawanie potrzeb i doradzanie działań rozwojowych Parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej i rozrywkowej Parku.

„Park Śląski to z pewnością jedna z najsilniejszych marek naszego województwa, którego potencjał nadal nie został do końca rozpoznany i wykorzystany. Niewiele metropolii na świecie ma tak piękne i obszerne tereny zielone w samym w swym centrum, które służą rekreacji i wypoczynkowi ale także integrują mieszkańców. Chciałbym, i w tym upatruję rolę Rady ds. Parku, by zachować i jednocześnie twórczo rozwinąć funkcje Parku Śląskiego” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałek zapowiedział także okrągły stół Parku Śląskiego, do którego zaproszeni zostaną wszyscy zainteresowani jego przyszłością.

„Park Śląski to miejsce wyjątkowe, kryjące sacrum, które należy zachować dla przyszłych pokoleń. Chciałbym by na płaszczyźnie dialogu działać dla przyszłości tego miejsca. Dlatego też zamierzam powołać okrągły stół dla Parku Śląskiego, przy którym zasiedliby zarówno społecznicy jak i samorządowcy szczebla lokalnego i wojewódzkiego, by rozmawiać ale przede wszystkim działać dla dobra tej wyjątkowej, wspólnej przestrzeni” – powiedział marszałek Chełstowski.

W skład Rady weszło 6 osób, przedstawicieli stowarzyszeń oraz środowisk skupionych wokół Paku Śląskiego:

Elżbieta Mądry – Prezes Zarządu Stowarzyszenie Nasz Park

Łukasz Korsak – Społeczność Ratujmy Park Śląski,

Dariusz Olejniczak – prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Parku Śląskiego,

Anna Poraj – Prezes Zarządu Fundacja Park Śląski

Anna Peterko – Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP,

Grzegorz Wójkowski – Prezes Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

Wydzial Komunikacji Społecznej

Urszula Giżyńska

Redaktor Naczelny Gazety Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code