Kampania „Bezpiecznie na drodze w Częstochowie”


Od 13 do 19 maja potrwa tydzień inaugurujący całoroczną kampanię społeczną „Bezpiecznie na drodze w Częstochowie”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Powstrzymaj pijanego kierowcę”.

W ramach akcji, w Częstochowie realizowany będzie szereg działań profilaktycznych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Długofalowe działania zaplanowano w kilku obszarach – obejmą one wszystkich uczestników ruchu drogowego, a więc nie tylko kierowców samochodów, ale również motocyklistów, rowerzystów i pieszych.

W ramach miejskiej kampanii, wpisującej się w założenia ogólnopolskiej kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, zaplanowano m. in.:

wzmożone kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, połączone z dystrybucją jednorazowych alkomatów (uproszczonych urządzeń, które nie pokazują dokładnej liczby promili, lecz jedynie informują, czy osoba „dmuchająca” przekroczyła dopuszczalną normę),

akcję informacyjną dot. prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze ścieżek rowerowych, użytkowanych również przez pieszych,

miasteczko rowerowe – profilaktyczne i informacyjne działania skierowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, połączone z możliwością przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową*,

policyjne prelekcje przeprowadzone w szkołach na temat bezpiecznego zachowania na drogach,

pikniki, pokazy pierwszej pomocy i konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne wakacje”.

Początek kampanii zaplanowano na 13 maja, a poszczególne działania będą realizowane sukcesywnie w ciągu roku. Projekt „Powstrzymaj pijanego kierowcę” został przygotowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy i jest przeprowadzany ze współrealizatorami: Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

* Podczas zaplanowanego na 15 maja „Miasteczka rowerowego” w Szkole Podstawowej nr 50, przy ul. Stefana Starzyńskiego 10, odbędzie się egzamin praktyczny na kartę rowerową. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, a warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest zaliczona część teoretyczna. Zgłoszeń należy dokonywać u mł. asp. Daniela Zycha w Komendzie Miejskiej Policji – tel. 34 369 13 21.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code