Miejscowy plan dla ul. Poleskiej w Częstochowie


Częstochowscy radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Poleskiej. Powstaną tam nowe budynki mieszkalne.

Plan dotyczy obszaru o powierzchni 2,6 ha w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, a celem opracowania było stworzenie możliwości efektywniejszego wykorzystania działek, przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe, znajdujących się w granicach obowiązującego planu miejscowego. Teren ten jest własnością osoby prywatnej oraz Gminy Miasta Częstochowy. W jego sąsiedztwie – pomiędzy ulicami Okulickiego i Poleską – powstają budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z centrum handlowo-usługowym.
Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiany planu), obejmującego rejon ulicy Poleskiej, częstochowscy radni podjęli w listopadzie 2019 roku.
Wniosek o zmianę miejscowego planu, obowiązującego od 2011 roku – obejmującego obszar w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej – zgłosił do Prezydenta Miasta inwestor (właściciel większości terenu), planujący budowę kolejnych budynków wielorodzinnych.
Chodziło przede wszystkim o zmianę ustalonych wskaźników oraz linii zabudowy – w nawiązaniu do zrealizowanych w sąsiedztwie bloków. Ze względu na ukształtowanie terenu i dużą różnicę wysokości pomiędzy skrajnymi punktami, obszar ten wymagał wprowadzenia szczególnych ustaleń w zakresie dopuszczalnej wysokości powstających budynków. Nowym planem objęto obszar położony w strefie ekspozycji sanktuarium jasnogórskiego. W rejonie opracowania nie ma obiektów i obszarów cennych przyrodniczo ani takich, które byłyby wpisane do rejestru zabytków.
Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Poleskiej częstochowscy radni przyjęli podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 19 listopada.
Nowy plan stanowi niewielką modyfikację obowiązującego planu i jest zgodny z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Częstochowy z 2019 roku
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code