Kartki z kalendarza – kalendarium sierpnia


1 sierpnia 1930 r. – do miasta Częstochowy włączono: rozparcelowany majątek Kamień, osadę Błeszno II, osadę młynarską Dąbie, wieś Błeszno, grunty majątku Błeszno AB, folwark Tartak-Błeszno-Brzeziny oraz las z majątku Wrzosowa.

1 sierpnia 1949 r. – w budynku po zlikwidowanym Szpitalu Maltańskim przy ul. Waszyngtona 42 uruchomiono Pogotowie Ratunkowe.
2 sierpnia 1945 r. – w wewnętrznym dziedzińcu Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (ul. Śląska 202) został zastrzelony porucznik Eligiusz Aleksander Szczepański „Kir”, kierownik Kontrwywiadu od 1943 r. oraz szef Referatu Przelotów Powietrznych Obwodu Częstochowskiego Armii Krajowej, aresztowany w czerwcu 1945 r. Zabójstwo, dokonane w dniu ogłoszenia amnestii upozorowano jako próbę ucieczki.
2 sierpnia 1990 r. – wysadzono w powietrze pomnik poświęcony żołnierzom Armii Radzieckiej na pl. Daszyńskiego, zbudowany w 1946 r., jeden z dwóch istniejących w Częstochowie w okresie PRL.
3 sierpnia 1891 r. – powstała w Częstochowie druga parafia pod wezwaniem św. Barbary.
3 sierpnia 1914 r. – I wojna światowa, Częstochowa dostała się pod okupację Niemiec. Niemcy okupowali Częstochowę 1562 dni.
5 sierpnia 1909 r. – uroczyście otwarto Wystawę Przemysłu i Handlu w Częstochowie, w zamyśle powiatową, w realizacji gubernialną, w wykonaniu światową. Wystawiali tu swoje produkty nawet Brazylijczycy. Wystawa objęła teren parku Staszica o powierzchni 19 ha. Od Dworca Głównego w Częstochowę na plac wystawy wiodła linia kolejowa. Wystawa trwała do 3 października 1909 r. Na 734 wystawców 18 procent stanowili przedsiębiorcy z Częstochowy i najbliższych okolic. Pokazy odwiedziło około 500 tys. ludzi. Pozostały po niej pawilony: muzeum higienicznego, spichlerz i zagroda włościańska, pawilon Huty „Zawiercie” obecnie obserwatorium astronomiczne.
9 sierpnia 1382 r. – ks. Władysław Opolczyk wystawił dokument fundacyjny klasztorowi paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Nadanie obejmowało kościół parafialny pod wezwaniem św. Krzyża i Najświętszej Marii Panny w Częstochowie na Jasnej Górze, dziesięciny, wsie Częstochówkę i Kawodrzę, oraz folwark przylegający do klasztoru, hutę żelaza i sadzawkę. Mieszkańcy wolni byli od obciążeń danin i powinności na rzecz władcy, zwolnienia z goszczenia urzędników władcy, ich ludzi i zwierząt, mieszkańcy mogli korzystać z drzewa budulcowego i opałowego w książęcych lasach.
11 sierpnia 1917 r. – przy ul. Teatralnej w Częstochowie otwarto Bibliotekę Publiczną im. W. Biegańskiego. Księgozbiór liczył 1298 książek.
14 sierpnia 1919 r. – powiat częstochowski wszedł w skład województwa kieleckiego. W województwie kieleckim był do 1939 r. i w latach 1945-1950.
22 sierpnia 1818 r. – do Częstochowy przybył car Aleksander I, nocował przy Starym Rynku, na rogu Targowej w mieszkaniu Żyda Bermana. W mieście był i następnego dnia. Jego przewodniczką po mieście i tłumaczką na i z języka francuskiego był Roza Ginsberg. To podczas tych wycieczek prawdopodobnie zapadła decyzja o połączeniu dwóch miast: miasta Stara Częstochowa i miasto Nowa Częstochowa w jeden organizm miejski pod nazwą Częstochowa.
24 sierpnia 1356 r. – król Kazimierz III Wielki wystawił w Krzepicach zezwolenie braciom przyrodnim Leonardowi i Kanimirowi na lokację dwóch wsi na prawie niemieckim: Częstochowy –„nad przeprawą nad Wartą” i drugiej wsi nie nazwanej.

ROBERT SIKORSKI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code