Dodatkowe pieniądze na kulturę i promocję


Za nami VII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego 6. kadencji
Od przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego oraz w budżecie województwa rozpoczęli wojewódzcy radni procedowanie kwietniowej sesji. Kolejnym przyjętym punktem była zgoda na zaciągnięcie długoterminowych kredytów.

Na co będą przeznaczone te dodatkowe pieniądze? Dość powiedzieć, że zarząd województwa śląskiego postanowił zwiększyć tegoroczną dotację na kulturę o blisko 13 mln zł, w tym na działalność bieżącą instytucji kultury o prawie 11,5 mln zł.
Beneficjentami dodatkowych pieniędzy będą m.in. : Biblioteka Śląskiej w Katowicach (4 mln zł); Muzeum Śląskiego w Katowicach (ponad 3 mln zł); Teatr Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach (1,5 mln zł); Teatr Rozrywki w Chorzowie (1 mln zł); Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (1,5 mln zł); Regionalny Ośrodka Kultury w Częstochowie (420 tys. zł, w tym 12 tys. zł na współorganizację sympozjum „Samarytanie z Markowej – Rodzina Ulmów”).
Ale dodatkowe pieniądze na instytucje kultury to nie wszystko. Województwo zaciąga również długoterminowy kredyt, z którego ma być pokryta m.in. modernizacja Planetarium Śląskiego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, remont Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Tarnowskich Górach, czy odnowienie budynku przy placu Sejmu Śląskiego. Ostatnia pozycja wywołała dyskusję na temat przyszłej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który obecnie jest rozbity w kilku budynkach.
Następnie śląscy radni przegłosowali uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej Tychom, powiatowi cieszyńskiemu oraz powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu. W dwóch pierwszych przypadkach chodziło o wspomożenie tamtejszych placówek zdrowia, a w trzecim – o dofinansowanie organizacji XX Międzynarodowego Spływu Kajakowego.
Ponadto podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli uchwałę określającą, na które zadania Samorząd Województwa Śląskiego przeznaczy w 2019 r. pieniądze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przyjęto również informację z realizacji programu „Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017-2020 ubiegłym roku”. Śląscy radni zaaprobowali również informację o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach.

Burzliwą dyskusję wywołało sprawozdanie Zarządu Województwa z realizacji projektu eCareMed. Według Zarządu oraz dyrekcji szpitala Św. Barbary – lidera projektu, konieczne jest rozwiązanie poprzedniej umowy i modyfikacja projektu. Jest to podyktowane wieloma wadami i niewiadomymi poprzedniego założenia np. ryzykiem powielania się funkcjonalności regionalnej platformy z przygotowywaną ogólnopolską.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code