Częstochowa / Plan na ferie


Pierwszy tydzień ferii to głównie zajęcia dla małych grup w szkołach podstawowych, drugi tydzień ma być wirtualny – m.in. z grą online dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Miejskie ferie w Częstochowie będą mieć formułę dopasowaną do czasów epidemii i ogólnokrajowej kwarantanny.

Styczniowe ferie odbędą się pod hasłem „Ucz się i baw w Częstochowie”. Ich głównym organizatorem jest Urząd Miasta, we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, Hufcem ZHP Częstochowa oraz częstochowskimi szkołami.

W pierwszym tygodniu ferii (od 4 do 8 stycznia) zajęcia stacjonarne dla uczniów zorganizuje 18 miejskich placówek oświatowych: Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 8, 9, 21, 22, 38, 46, 48, 49 i 52, Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 2 i 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II oraz Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego.

W szkołach podstawowych będą odbywać się m.in. warsztaty plastyczno-techniczne, rękodzieła artystycznego, zajęcia z dziedziny programowania i robotyki, zajęcia plastyczne (np. origami), teatralne, muzyczne i animacyjne, czytelnicze i biblioteczne. Planowany jest Dzień Ekologiczny „Jestem EKO”. W ofercie szkół są też zajęcia kreatywne, prezentacje ciekawych doświadczeń fizycznych i chemicznych, turnieje gier planszowych, tańce integracyjne, warsztaty kulinarne „Żyję zdrowo”, gry i zabawy zespołowe propagujące zdrowy styl życia, zajęcia manualno-logiczne. Trochę więcej ruchu uczestnicy ferii w szkole zażyją m.in. przy okazji treningów tenisa stołowego z wykorzystaniem roboponga.

Zajęcia mają odbywać się w godzinach 8-13 w grupach do 12 osób. Z oferty podstawówek ma skorzystać ok. pół tysiąca uczniów z klas I-IV.

W szkołach ponadpodstawowych  zajęcia – tylko dla uczniów klas mundurowych (m.in. z orientacji w terenie) – zorganizują przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających w tych środowiskach szkolnych.
Hufiec ZHP Częstochowa przymierza się natomiast do przeprowadzenia 7 stycznia (czwartek) biegu szlakiem miejsc pamięci narodowej w mieście.

Drugi tydzień ferii (11-15 stycznia) to m.in. gra online dla uczniów szkół ponadpodstawowych związana z projektowaniem szkoły przyszłości oraz dodatkowa prezentacja i promocja szkół technicznych i branżowych w sieci, skierowana do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz ich rodziców.

Oferta Ferii 2021 może zostać rozszerzona dzięki ofercie organizacji pozarządowych, które do 29 grudnia zgłoszą chęć organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży między 4 a 17 stycznia w konkursie ogłoszonym przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta. Możliwa jest organizacja m.in. półkolonii z wyżywieniem lub bez wyżywienia dla stałych grup dzieci uczęszczających na zajęcia w określonym czasie oraz „otwartych drzwi” z ofertą zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży.

Niestety ostatnio wprowadzone przez Rząd na czas ferii obostrzenia ograniczyły np. zakres możliwych do zaplanowania zajęć sportowych i imprez turystycznych, które np. kluby i stowarzyszenia mogłyby zaoferować częstochowskim uczniom.
Miasto przeznacza na dotacje w ramach ferii dla organizacji NGO 28 tys. zł.

Wszystkie miejskie lub dotowane przez miasto zajęcia w czasie ferii mają odbywać się oczywiście w reżimie sanitarnym, przewidzianym w okresie epidemii, zgodnie z ograniczeniami nałożonymi na czas ogólnokrajowej kwarantanny.

M.in. na podstawie informacji z Wydziału Edukacji UM

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *