Odpowiedź od Rzecznika Urzędu Miasta Częstochowy w sprawie zalegających odpadów


Panująca pandemia COVID-19 oraz związane z nią nieobecności w pracy (opieka na dziećmi, L4, kwarantanna) wpływają bezpośrednio na pracę firm odbierających odpady, także w Częstochowie. Np. w połowie listopada według informacji od wykonawcy nieobecne w pracy były 33 osoby, a w początkach grudnia – 24 osoby.

Przekazuję poniżej wyjaśnienie na podstawie informacji otrzymanych z Centrum Usług Komunalnych.
Pozdrawiam
Włodzimierz Tutaj
rzecznik prasowy UM

Panująca pandemia COVID-19 oraz związane z nią nieobecności w pracy (opieka na dziećmi, L4, kwarantanna) wpływają bezpośrednio na pracę firm odbierających odpady, także w Częstochowie. Np. w połowie listopada według informacji od wykonawcy nieobecne w pracy były 33 osoby, a w początkach grudnia – 24 osoby.

Dlatego w pierwszej kolejności odbierane są obecnie niesegregowane odpady (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji oraz odpady wytwarzane przez osoby przebywające na izolacji w związku z COVID-19 (są to odpady odbierane bezpośrednio z mieszkań, osobnym transportem, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska i Klimatu).
Odpady wielkogabarytowe, remontowo budowlane traktowane są jako odpady odbierane w drugiej kolejności.

Oczywiście firmę realizującą odbiór odpadów teoretycznie obowiązują standardy wynikające z zawartej umowy, ale Centrum Usług Komunalnych nadzorujące system gospodarowania odpadami w zakresie realizacji harmonogramów i zleconych usług, nie może nakładać kar umownych, jeżeli ewentualne opóźnienia są skutkiem epidemii COVID-19 (nieobecności, itp). Wynika to z „covidowych” regulacji wprowadzonych przez rząd i parlament.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *